Koninklijke Haagse Harmonie

Muziek

Loosduinen

                                                 Koninklijke Haagse Harmonie. De Koninklijke Haagse Harmonie telt ongeveer 40 muzikanten. We spelen blaasmuziek in verschillende stijlen. Naast het gebruikelijke harmonierepertoire spelen we lichte muziek, zoals pop, rock, jazz en film- en musicalmuziek. Ook doen we projecten zoals het begeleiden van een koor en van professionele solisten. De muzikale leiding is in handen van dirigent /trompettist Matthijs Valkenwoud. De Koninklijke Haagse Harmonie heeft een aanzienlijke internationale bezetting. We hebben leden uit Japan, Maleisië, Frankrijk en Duitsland. In september 2025 bestaan we 125 jaar. Dit gaan we vieren met een bijzonder concert en met medewerking van meerdere professionele musici. Hebt u belangstelling voor ons orkest, bezoek dan onze website (meertalig) , bel ons of bezoek een repetitie : Website : www.koninklijkehaagseharmonie.nl Tel.        : Co Munneke       : 0683043153              : Sonja Latenstein :0644890735 Repetitie : Donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur                                       Chroomstraat 5 , 2544 EX Den Haag

                                               Royal Harmony The Hague.  Royal  Harmony The Hague has approximately 40 musicians. We play wind music in different styles. In addition to the usual harmony repertoire, we play light music, such as pop, rock, jazz and film- and musical music. We also do projects such as accompanying a choir and professional soloists.  The musical direction is in the hands of conductor/trumpeter Matthijs Valkenwoud. The Royal Harmony of The Hague has a considerable international line-up. We have members from Japan, Malaysia, France and Germany.  In September 2025 we will  exist  for 125 years. We will celebrate this with a special concert and with the participation of several professional musicians. If you are interested in our orchestra, visit our website (multilingual), call us or visit a rehearsal: Website: www.koninklijkehaagseharmonie.nl Tel. : Co Munneke : 0683043153 : Sonja Latenstein : 0644890735  Rehearsal: Thursday evening from 8:00 PM to 10:00 PM Chroomstraat 5, 2544 EX The Hague

Wij bieden: Muziek Orkest

Aanbieder

Koninklijke Haagse Harmonie
- -
Den Haag

Ooievaarskorting Nee