Koor de Buren

Muziek

Segbroek

Wij zijn een enthousiast amateurkoor van 25 leden. We repeteren elke woensdag van 20.00 tot 22.00 in Buurt- en Kerkhuis Bethel in de Thomas Schwenkestraat 28. We zingen muziek van de 15e tot 20st eeuw

Wij zijn een enthousiast amateurkoor van 25 leden. We zingen muziek van de 15e tot 20st eeuw.
We zijn nog op zoek naar Bassen en Tenoren, heb je interesse, stuur een bericht via onze website.

Ontstaan:

Als ouders van kinderen op dezelfde basisschool hebben wij in 1996 het idee opgevat om bij het jaarlijkse kerstdiner liederen te zingen. Na een paar jaar wilden we regelmatiger met elkaar zingen en hebben wij in 1998 koor De Buren opgericht.

Met onze eerste dirigent, José Kamminga, hebben we een repertoire samengesteld met muziek van de 15e tot 20ste eeuw.

Daarna was ons koor een aantal jaren onder leiding van Harma Everts en in 2013 Iason Marmaras. Momenteel is Carolijn Moulen-Janssen onze dirigente. De verschillende vormen van directie en opvattingen hebben ons muzikaal spectrum verbreed. 

We repeteren elke woensdag van 20.00 tot 22.00 in Buurt- en Kerkhuis Bethel in de Thomas Schwenkestraat 28.

Wij bieden: repetities, samen zingen, liederen zingen, koorzang, zangkoor, 15e eeuw repertoire, 16e eeuw repertoire, 17e eeuw repertoire, 18e eeuw repertoire, 19e eeuw repertoire, 20ste eeuw, openbare uitvoeringen, optreedmogelijkheden.

Aanbieder

Koor de Buren
Thomas Schwenkestraat 30
2563 BZ Den Haag

Ooievaarskorting Nee