Meer Muziek

Muziek

Loosduinen

Meer Muziek richt zich op het muzikaal trainen van groepsleerkrachten in het basisonderwijs. Op een actieve manier wordt gewerkt aan de competenties en het enthousiasme voor muziekonderwijs.

Beginsituatie schetsen 
Door het invullen van de Meer Muziek MuziekScan hebben wij een beeld van de stand van zaken rond muziek op de betreffende school. Samen met de leraren bespreken wij de resultaten en vragen de groepsleerkrachten er op te laten reageren. 

Energizers 
Het starten van een creatief proces , of het nou zingen of brainstormen is, vraagt om een veilige en energieke sfeer, dit is tot stand te brengen met 'energizers'. De leerkrachten maken actief kennis met de door ons meegebrachte oefeningen en opdrachten. Zij krijgen ook de opdracht zelf een 'energizer' in gang te zetten en te leiden. 

De basis
Wat heb je nodig om muziekles te geven? Een methode? Een Instrument? Muzikale vaardigheden? Een oneindige lijst, we proberen hier een duidelijk beeld van te geven en te inventariseren met welke activiteiten de leerkrachten affiniteit hebben zodat zij daarmee gericht aan de slag kunnen in de dagelijkse lespraktijk. 

Zingen
Door samen met de groep een aantal liederen uit volle borst te zingen proberen wij, als dat nodig is, het vuur voor zingen aan te wakkeren bij de leerkrachten. Leerkrachten die aangegeven hebben moeite te hebben met zingen in de klas, krijgen de kans een lied in te zetten en af te sluiten voor de groep. Het idee is dat als een leerkracht voor collega's durft te zingen, durft hij dat ook voor zijn leerlingen. 

Interdisciplinair
Door logische stappen te volgen is muziek toepasbaar op- en te combineren met elk ander vak. Hier gaan wij samen met de leerkrachten op in. 

Creativiteit
De verbeelding van de kinderen is zoals we weten enorm. Wij geven de leerkrachten de handvatten die nodig zijn om de leerlingen hun eigen muzikale creativiteit te laten ontwikkelen. 

 

Wij bieden: Muziek

Aanbieder

Meer Muziek
Wolterbeekstraat 7b
2515 MX Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Paul Klarenbeek
06 20 63 04 29
paultheodoor@hotmail.com
www.meer-muziek.nl