Muzee Scheveningen

Cultureel erfgoed

Scheveningen

In Muzee Scheveningen wordt de geschiedenis van het vissersdorp en de badplaats getoond, samen met de fascinerende dierenwereld onder de zeespiegel.

In Muzee zijn twee bijzondere collecties samengebracht. De cultuurhistorische collectie toont de geschiedenis van Scheveningen. In een Schevenings straatje en aan boord van een oude bomschuit komt deze geschiedenis tot leven. De zeebiologische collectie bestaat uit vele fraai gekleurde schelpen, krabben en andere zeedieren. De tropische aquaria en het Noordzeeaquarium geven een beeld van het leven onder water. Muzee biedt een vast lesprogramma, zestien verschillende lessen met een doorgaande leerlijn. De acht cultuurhistorische lessen geven een breder inzicht in de geschiedenis van Scheveningen van vissersdorp tot badplaats. De klederdracht en de visserij worden hierbij nader toegelicht. De acht zeebiologische lessen laten zien hoe de stad Den Haag verbonden is met de Noordzee. De dieren die in en rondom de Noordzee leven, de klimatologische invloeden van een stad aan zee en de recreatieve mogelijkheden komen in deze lessen aan bod.

Muzee Scheveningen is een middelgroot museum, gevestigd in een 19de-eeuws schoolgebouw in het Haagse stadsdeel Scheveningen. Het museum beschikt over een cultuurhistorische en een zeebiologische collectie. De collectie Schevenings cultureel erfgoed is uniek. Belangrijkste verzamelthema's zijn het dagelijks leven in het vissersdorp, de visserij en nevenbedrijven, de klederdracht en het bad- en strandleven in Scheveningen.

Beide collecties worden voor een breed publiek ontsloten via een permanente presentatie, tijdelijke tentoonstellingen, educatieve programma's voor het primair en voortgezet onderwijs, publicaties en diverse publieksactiviteiten. Dit alles geschiedt met inzet van een kleine staf aan professionele medewerkers (6 fte) en ca. 85 gemotiveerde vrijwilligers. Muzee Scheveningen is een laagdrempelige en klantgerichte instelling met een grote achterban aan vrienden en donateurs.

Het museum fungeert tevens als cultuuranker en cultuurpodium van het stadsdeel Scheveningen en biedt in die hoedanigheid onder meer een podium voor jazzavonden, kunstenaars en amateurverenigingen in de wijk. Door het leggen van verbindingen tussen bewoners, kunstenaars en culturele instellingen in het stadsdeel vormt Muzee een bindend element in de wijk.

Muzee Scheveningen richt zich met de activiteiten op cultureel gebied in de eerste plaats op bewoners in het eigen stadsdeel, aansluitend bij de eigen identiteit van Scheveningen, met als doel het vergroten van de actieve en passieve cultuurparticipatie in het stadsdeel.

Ook vinden er regelmatig commerciële activiteiten als recepties en huwelijken plaats. Het museum trekt met al deze activiteiten jaarlijks zo'n 36.000 bezoekers.

Wij bieden: Erfgoed

Aanbieder

Muzee Scheveningen
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Den Haag

Ooievaarskorting Ja

Neem contact op met
Sientje van 't Veer
0703500830
educatie@muzee.nl
www.muzee.nl