Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen

Cultureel erfgoed

Scheveningen

Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen vertelt het verhaal van Scheveningen en Den Haag in de Tweede Wereldoorlog, in de ondergrondse bunkers die door de bezetter zijn gebouwd.

Den Haag is de internationale stad van recht en vrede; de juridische hoofdstad van de wereld. De stad komt regelmatig in het wereldnieuws door de belangrijke internationale organisaties van recht en vrede in de stad zoals het Internationaal Strafhof (ICC), het Internationaal Gerechtshof (ICJ) en het Joegoslavië Tribunaal (ICTY). Rondom de rechts- en bestuursorganen is een indrukwekkend cluster van non-gouvernementele organisaties en kennisinstellingen ontstaan.

Het Atlantikwall Museum Scheveningen probeert op deze rol van Den Haag aan te sluiten, en een ontmoetingsplaats tussen oorlog, recht en vrede te vormen. Een levend monument voor vredeseducatie, waar tentoonstellingen, bijeenkomsten en rondleidingen kunnen plaatsvinden.

In samenwerking met bestaande Haagse culturele instellingen en bestaande Atlantikwall musea plaatst het museum een specifiek stuk Haagse geschiedenis in een internationale context.

Wij bieden: Erfgoed

Aanbieder

Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen
Badhuisweg, ter hoogte van nummers 119-133
2597 JM Den Haag

Ooievaarskorting Nee