Stichting Chorale Haganum

Interdisciplinair, Muziek

De stichting heeft als doel het bevorderen van de actieve en passieve beoefening van de kunst van de koorzang, in het bijzonder de Anglicaanse koor- en kerkmuziek uit alle stijlperioden, en het verrichten van al wat  hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting Chorale Haganum tracht haar doel te bereiken door:

  • het meerdere keren per jaar – op projectbasis - formeren van een (kamer)koor, dat onder leiding van een of meerdere bestuursleden de gelegenheid krijgt om te zingen onder deskundige leiding. Hieronder vallen het houden van repetities, 
  • het (doen) organiseren van concerten, culturele evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten, 
  • het op uitnodiging medewerking verlenen aan activiteiten van derden,
  • het verstrekken van opdrachtcomposities.

Wij bieden: Koor

Aanbieder

Stichting Chorale Haganum
Binckhorstlaan 36/unit M114 36/unit M114
2516BE Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Renate Jacobs
0653767310
choralehaganum@gmail.com
www.choralehaganum.nl