Stichting Florence Wenst

Beeldende kunst, Dans, Literatuur, Muziek, Theater

Escamp, Haagse Hout, Laak, Leidschenveen-Ypenburg, Loosduinen, Segbroek

De stichting heeft ten doel het verhogen van het welzijn van ouderen, waaronder begrepen cliënten van de te ’s- Gravenhagegevestigde stichting: Stichting Zorggroep Florence, en de met haar verbonden instellingen,hierna te noemen Florence, alsmede bewoners binnen het werkgebied van Florence.

Bij de verwezenlijking van de doelstelling handelt de stichting zoveel mogelijk vanuit het oogpunt van zoveel mogelijk kwaliteit van leven en optimale zelfredzaamheid van de voormelde cliënten en bewoners. De voorzieningen, faciliteiten en activiteiten die de stichting mogelijk wil maken zijn een aanvulling en toevoeging op de reguliere zorg en strekken ertoe het algemeen welbevinden van de voormelde cliënten en bewoners te verhogen. Zij tracht dit doel te bereiken: a. Door het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op het gebied van onder meer sport, beweging. Sociale activering en cultuur; b. Door het faciliteren, ondersteunen en samenwerken met lokale vriendenstichtingen met een soortgelijke doelstelling; c. Met inachtneming van bepalingen en/of voorwaarden waaronder het beheer is opgedragen, door uit de vermogens uitkeringen te doen, overeenkomstig de statuten en/of reglementen van de in artikel 2.2 bedoelde fondsen; d. Al datgene te verrichten wat voorts aan het doel bevorderlijk kan zijn.

Aanbieder

Stichting Florence Wenst
Laan van Vredenoord 1
2289 DA Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Eline Antonia-Binkhuysen
06 39 85 06 89
eline.antonia@florence.nl
www.florence.nl/florencewenst