Jan van Nouhuys

Cultureel erfgoed, Muziek

Centrum, Loosduinen

Organisatie metals doel de bevordering van kerkmuziek en alles wat daarmee verband houdt, zoals het in stand houden van zangkoren en het doen uitvoeren van concerten.

Enige keren per jaar kooruitvoeringen, vaak met instrumentale begeleiding.

Wij bieden: Muziek

Aanbieder

Jan van Nouhuys
Mezenplein 18
2566ZS Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Jan van Nouhuys
0621831530
jwvannouhuys@hotmail.com
www.shke.nl