Stichting Het Buitenmuseum

Cultureel erfgoed

Centrum

Dit jaar organiseren we een groot aantal activiteiten in het kader van 'De Haagse Gouden Eeuw, in woord en beeld, in klank en kleur'. U kunt het programma vinden op onze website: https://buitenmuseum.com/2019-jaarprogramma-gouden-eeuw/ Voor het museum is naast een flyer met het programma ook een algemene folder ontwikkeld. Aangezien wij nog niet het budget hebben om deze professioneel te verspreiden, is deze bijgevoegd. Digitale verspreiding wordt zeer op prijs gesteld! Ook willen wij beginnen met een nieuwsbrief, zodat wij u op de hoogte kunnen houden. Mocht u dit niet op prijs stellen, zou u dat dan willen aangeven? 'Thuis in de Gouden Eeuw en Ontmoet de Hollandse Meesters' Het Buitenmuseum is een Schilderrijk stukje van Den Haagaan de Dunne Bierkade en omgeving en bestaat uit een aantal zeer fraaie parels. Nergens in Nederland kunnen toeristen op bezoek in de woonhuizen en ateliers van zoveel beroemde kunstenaars, denkers en bewoners uit onze twee Gouden Eeuwen (zeventiende en negentiende eeuw), waarbij tevens kennis wordt gemaakt met Koninklijk Den Haag, het Den Haag van de uitgevers en het historische havengebied. Locaties die deel uitmaken van het Buitenmuseum zijn: De huizen van wereldberoemde schilders uit de Gouden Eeuw: Jan van Goyen, Jan Steen en Paulus Potter Het huis van de stadstimmerman Van Balckeneynde, ontworpen door Pieter Post Het huis van de filosoof Spinoza De huizen van schilders van de Romantiek en Haagse School De huizen van Haagse rederijen De tentoonstelling van de Vincent van Gogh Experience Het Heilige Geesthofje, een uniek hofje uit de Gouden Eeuw De tentoonstelling 'Van Gogh in Den Haag' (daarnaast de excursie: https://excursies.denhaag.com/nl/excursie/details/121#prijzen)

Het jaarprogramma van het Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag is gericht op De Haagse Gouden Eeuw, in woord en beeld, in klank en kleur. Den Haag speelt in de Gouden Eeuw een prominente rol in de Republiek. Het was de Hofstad, het centrum van macht en bestuur en de bakermat van kunst en wetenschap. Aan de hand van de Dunne Bierkade en haar directe omgeving is het verhaal over de Gouden Eeuw goed te vertellen. Beleef hier de Gouden Eeuw met lezingen, proeverijen, tentoonstellingen, workshops, rondleidingen, boottochten, wandelingen en fietstochten.

Aanbieder

Stichting Het Buitenmuseum
Dunne Bierkade 17
2512 BC Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Wimmie Hofstra
0703220487
buitenmuseum@gmail.com
www.buitenmuseum.com