Stichting Jeugdwerk

Beeldende kunst, Interdisciplinair, Literatuur, Mediacultuur, Theater

Centrum

Stichting Jeugdwerk Den Haag is permanent in beweging. Ons inhoudelijk werk sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen binnen Welzijn, de Brede Buurtschool, Kind centra en de Vreedzame wijk aanpak. Onze organisatie beweegt mee op de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de maatschappij. Stichting Jeugdwerk Den Haag ontwikkelt talenten en competenties van jeugd, zodat zij later hun eigen weg kunnen gaan en zich waardevol voelen voor hun omgeving en de maatschappij. Stichting Jeugdwerk Den Haag beweegt mee én geeft richting. Deze missie geven wij vorm vanuit onze visie en zetten wij in met een doelgerichte aanpak. Onze werkwijze is al bijna 70 jaar succesvol binnen onze werkgebieden in Den Haag. Vele jeugdigen hebben zich in al die jaren ontwikkeld tot participerend burger in de hedendaagse maatschappij. Missie & Visie Wij stimuleren, activeren en ondersteunen kinderen en jongeren in talenten- en competentieontwikkeling, zodat zij later in hun eigen kracht staan en zich waardevol voelen voor hun omgeving en de maatschappij. Ook moedigen wij ouders aan om hierin mee te gaan en betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Bij onze buurthuizen De Jeugdhaven en Sam Sam kunnen kinderen na schooltijd terecht om mee te doen aan tal van activiteiten, bijvoorbeeld sport, spel, theater, koken en andere activiteiten waarbij de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling centraal staat. 

Aanbieder

Stichting Jeugdwerk
van Mierrisstraat 226
2526 NW Den Haag

Ooievaarskorting Ja

Neem contact op met
Suzanne Balk
0627352940
suzanne.balk@jeugdwerk.nl
jeugdwerk.nl/