Stichting Kamerbreed Klassiek

Muziek

Centrum

De voornaamste doelstellingen van Stichting Kamerbreed Klassiek zijn het stimuleren van de belangstelling voor en het vergroten van de kennis over muziek en het ondersteunen van met name jonge professionele musici.

Hiertoe worden per jaar zes concerten georganiseerd:

In het najaar drie instrumentale concerten en in het voorjaar drie vocale concerten. Ieder jaar wordt voor de respectievelijke series een speciaal thema gekozen.

Voor het concertseizoen 2016-2017 zullen de thema's zijn:
'Rondom Haydn' (instrumentale serie) en 'Rondom Schubert' (vocale serie).

In januari 2015 organiseerde St. Kamerbreed Klassiek een masterclass voor amateurzangers en hun begeleiders.  Deze werd gegeven door de zangeres Carina Vinke en pianiste Rixt van der Kooij en vond plaats in het Koorenhuis.  In de toekomst zullen meer masterclasses plaatsvinden.

Aanbieder

Stichting Kamerbreed Klassiek
p/a Schelpkade 41
2514 KB Den Haag

Ooievaarskorting Nee