Stichting Kefeye

Cultureel erfgoed, Muziek, Theater

Escamp

Stichting Kefeya is een stichting die is opgericht na de Arabische lente. Na deze revolutie merkte de oprichtster Suzan El Sayed dat de Arabischeen Afrikaanse bevolking in Nederland steeds meer aan het truggelen was tussen twee werelden. Deze worsteling heeft voor deze gemeenschap een negatieve invloed op hun maatschappelijke positie, geestelijke welbevinden en het vormgeving van hun persoonlijke identiteit. Volgens Suzan El Sayed lijkt dit alleen toe te nemen en moeten we dit niet toelaten.Kefeya betekent genoeg. Genoeg van onderdrukking in het breedste zin van het woord, genoeg van lage maatschappelijke positie en genoeg van het feit dat ze zich onderschat voelen. Kefeya ziet grote zorgen bij deze gemeenschap in Nederland als het gaat om de maatschappelijke positie van hun kinderen en maken zich zorgen over de toekomst van de jongeren. Kefeya zet zich in voor moeders, hun gezin en jongeren.De vrouwen in deze gemeenschap worden vaak gezien als bezit en zijn hun hele leven al op verschillende manieren gebruik. Ze hebben nooit een opleiding genoten en hebben altijd in dienst moeten staan van een ander en hun mening heeft er nooit toe gedaan. Hun komst naar Nederland maakt dat ze een dubbele achterstand hebben. De kwetsbaarheid van hun maatschappelijk positie kenmerkt zich door eenzaamheid, (emotionele) armoede en slechte zelfbeeld. Dit heeft een negatieve invloed op de opvoeding van hun kinderen.Jongeren groeien op tussen twee werelden en in een sociaal kwetsbare omgeving. Door gebrek aan een veilige en stimulerende omgeving kunnen de kinderen zich niet volwaardig ontwikkelen. Jongeren hebben het gevoel weinig kansen te krijgen om goed te studeren en te werken. Ze komen steeds meer in financiële problemen en zien geen ‘gezonde’ uitweg. Het gevaar hiervan is drugsgebruik, radicalisering en crimineelgedrag.De jongeren hebben geen positieve zelfbeeld en geen vertrouwen in de overheid en voelen zich niet geholpen.Momenteel is er een grote instroom van vluchtelingen. Deze mensen hebben veel meegemaakt in land van herkomst. Kefeya ziet de potentie van deze vluchtelingen maar ziet ook dat ze door taalbarrière niet verder kunnen. Het is belangrijk om de vluchtelingen meteen in te sluiten voor ze in een sociaal isolement terecht komen. Kefeya wil gebruik maken van de aanwezige kennis, ervaring en talenten van vluchtelingen en in verbinding brengen met jongeren.

Kefeya heeft een ontmoetingscentrum geopend en wil bewoners met verschillende culturele achtergronden in Escamp met elkaar in verbinding brengen. Kefeya houdt zich bezighouden met de volgende onderwerpen: • Taalontwikkeling • Netwrekbijeenkomsten • Opvoeding in een moderne samenleving • Ontmoeting • Vrouwenemancipatie (isolement) • Radicalisering • Drugsgebruik & criminaliteit • Huiselijk geweld • Kennis van eigen identiteit icm nederlandse geschiedenis

Wij bieden: Erfgoed

Aanbieder

Stichting Kefeye
Meppelweg 440
2544 BK Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Suzan Sayed, el
06 33 43 21 71
kefeya@hotmail.nl
www.kefeye.nl