Stichting the womb

Laak

De stichting heeft ten doel: a. Het ontwikkelen en ontplooien van stedelijke creatieve en recreatieve activiteiten en evenementen voor muzikanten en (beeldende) kunstenaars waarbij mentale en fysieke ontplooiing, sportiviteit, culturele diversiteit, duurzaamheid, talentontwikkeling, voorlichting en samenwerking centraal staan; b. Het initiëren en stimuleren van creatieve, muzikale en kunstzinnige innovatie en ontwikkeling; c. Het ondersteunen en begeleiden van talentvolle artiesten en muzikanten bij de uitwerking van een creatief concept tot een professioneel eindproduct, en het nationaal en internationaal exporteren en promoten van deze eindproducten; d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

a. het houden van workshops, demonstraties, trainingen of andere evenementen; b. het creëren van een platvorm waarbij verschillende doelgroepen (beoefenaars, makers, overheden, het bedrijfsleven, de culturele sector en het publiek) elkaar ontmoeten en interactie ontwikkelen; c. het onderhouden van contacten met en het bevorderen van samenwerking tussen personen en organisaties met een belang of interesse op het gebied van (pop)muziek, stedelijke cultuur en recreatie of jongerencultuur; d. het scheppen van voorwaarden en faciliteiten die de (door)ontwikkeling van (pop)muziek bevorderen; e. het bieden van expertise en middelen ten behoeve van de professionalisering van artiesten, bands en muzikanten; f. het initiëren en uitvoeren van cross-culturele projecten ter versterking van synergie in de jongeren cultuur; g. het verwerven van fondsen in het kader van de doelstelling; h. het verrichten en bevorderen van alle overige activiteiten die op enigerlei wijze voor de verwezenlijking van het doel van de stichting, direct of indirect, van belang kunnen zijn

Aanbieder

Stichting the womb
Hulststraat 6
2563GC Den Haag

Ooievaarskorting Nee