Stichting Vobis

Dans, Literatuur, Muziek, Theater

Centrum, Escamp, Haagse Hout, Laak, Leidschenveen-Ypenburg, Loosduinen, Scheveningen, Segbroek

Stichting Vobis is een modern denkende zelforganisatie die zich sterk inzet voor de gemeenschap, ongeacht nationaliteit, afkomst, cultuur of seksuele geaardheid.

Als Stichting Vobis vinden wij het dan ook belangrijk en noodzakelijk, dat er gewerkt dient te worden aan bovengenoemde aspecten/problemen. Het is hard nodig om de gemeenschap wakker te schudden en onze krachten te bundelen om hier daadwerkelijk wat aan te kunnen doen. Ook al is het alleen maar de gemeenschap hiervan bewust te maken door bijvoorbeeld alerter te zijn op veranderingen in gedrag binnen het gezin en/of ontwikkelingen in de omgeving. Wij besteden daarom aandacht aan aspecten zoals: sociale cohesie en saamhorigheid, sociale en economische zelfstandigheid en maatschappelijke zelfredzaamheid, respect voor elkaars culturen en daardoor voor elkaar, emancipatie, integratie en inburgering. En aan zaken zoals: relatie ouders en pubers, sport en spel, seksueel en huiselijk geweld, tienermoeders, loverboys, suïcidaal gedrag en nog veel meer. Maar natuurlijk zijn er ook andere werkgebieden welke onze aandacht verdienen en krijgen. Bijvoorbeeld integratie in de wijk, maar ook onderwerpen als Internationale vrouwendag, discriminatie of het stemgedrag bij verkiezingen. Wij investeren stevig in het bereiken en onderhouden van ons netwerk en hebben een groot netwerk binnen de Haagse gemeenschap. Wij worden om deze reden de “vindplaats” genoemd. Voor Stichting Vobis is géén onderwerp taboe. Zij creëert ruimte voor dialoog en contact met de doelgroep. Het gaat om het delen van ervaringen uit de praktijk, die een belangrijke bijdrage aan wederzijds begrip oplevert. Veiligheid voor de doelgroep zit bijvoorbeeld in een prettige sfeer en bejegening tijdens gesprekken en in afspraken over wat er gebeurt met gevoelige informatie. Zij investeert in haar professionele zelforganisatie door middel van trainingen en deskundigheidsbevordering. Vrijblijvend worden wij geadviseerd door raadsleden van de gemeente Den Haag, die ook regelmatig de inleiding van onze thema’s verzorgen. Wij kennen geen winstbejag en voeren onze activiteiten uit met vrijwilligers die achter onze doelstellingen staan. “Niets moet, alles mag, mits met respect voor elkaar” is kenmerkend voor het gedachtegoed van de vrijwilligers binnen de stichting. Ook is de stichting gecertificeerd om stagiaires te begeleiden, die een maatschappelijke studie volgen. Sinds de afgelopen jaren hebben wij een aantal stagiaires begeleid en hopen dit te blijven doen.

Aanbieder

Stichting Vobis
Soestdijksekade 834
2574 EE Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Andjenie Narain
06 28 47 98 49
stichtinghindustani@gmail.com
www.stichtingvobis.nl