WINWIDE en haar AlleTonenPodium

Centrum

WINWIDE’s Profiel, Acroniem en Methodiek Win W I D E = Faciliteren en inspireren tot verbreding van ieders horizon W I D E = Stimuleren van de kernkwaliteiten Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie Kleuren = Groen: harmonie groep(conform methode Daniel Ofman); Geel: intellect individu(idem)- Oprichting: WINWIDE is een stichting, opgericht op 23 februari 2009. - Missie:Samenleven in harmonie op weg naar vrede - Doelstellingen:Culturen verbinden,Leer en Capaciteit Ontwikkeling (LCO) - Pijlers: Integratie, Emancipatie, Participatie (IEP) - Instrumenten: . De AlleTonenPodia (ATP) met ondersteuning van het AlleTonenKoor (ATK) .De AlleTonenTafels (ATT)en onze programma methodiek: de Nieuwe Nomaden

AlleTonenPodium (ATP) Het AlleTonenPodium (ATP) is een nieuw concept binnen WINWIDE. Een nieuwe naam op zoek naar nieuwe ideeën! Ons nieuw opgerichte AlleTonenPodium (ATP) zal worden uitgewerkt door ons ATP team bestaande uit professionele musici en kunst performers. De richting, missie en de belangrijkste doelen waar WINWIDE met de ATP’s naar toe wil, lopen parallel met onze AlleTonen thema discussie Tafels (ATTs). Doelstellingen • Verbinden van verschillende mensen en culturen d.m.v. muziek, dans, theater, e.a. kunstvormen, inclusief het samen nuttigen van de maaltijd, de culinaire kunst. • Het profileren en invoelen van het belang van de muziek en creatieve ontwikkeling voor de persoonlijke groei d.m.v. kennisuitwisseling en interactie. • Het verbinden van verschillende muzikale stromingen zoals, klassiek vs. eigentijds en/of de culturele muziekvormen, v.b. Arabisch/Sefardische/Westerse vormen zoals het optreden van Aladino. WINWIDE’s beleving bij Muziek en Kunst: o In haar eenvoud vindt WINWIDE Muziek e.a. Kunstvormen een belangrijk en wellicht het meest effectieve communicatiemiddel om als verbindingsinstrument in te zetten en woorden overbodig zijn. o In haar essentie stimuleert muziek de hersenen en leert zij je alle zintuigen (mond, ogen, oren), je motoriek, fantasie en creatieve vermogens intens gebruiken. Ratio en Creativiteit blijven in evenwicht. o Door haar schoonheid in realiteit en niet virtueel te beleven, kun je stilte en rust intens ervaren. o In haar complexiteit is muziek natuurlijk veel meer…. Onze ATP programma’s nemen de deelnemers mee op deze muzikale en waardevolle reis. De AlleTonenTafels (ATTs) Met onze publieke AlleTonenTafels (ATTs) en interne Meet, Greet & Eats (MGEs), zullen wij ons blijven richten op onze inhoudelijke discussie thema’s. Wij zullen onze Waarden en Normen discussies voortzetten, waarin wij ons zelf inleven als Nieuwe Nomaden in een globaliserende samenleving. Nieuwe Nomaden hebben eigentijdse behoeftes en nieuwe of hernieuwde waarden nodig om hedendaags in vrede en harmonie te kunnen blijven samenleven. In dit kader en m.b.t. onze Leer en Capaciteit Ontwikkeling doelstelling zullen ervaringskundigen uit onze WINWIDE-teams presentaties/lezingen geven bij onze ATT en MGE activiteiten. Themacycli : 5 thema cycli heeft WINWIDE sinds haar oprichting georganiseerd. Een cyclus duurt ongeveer 2 jaar • Verleden: Diversiteit, Mensenrechten, Onderwijs en Creatieve Ontwikkeling, Wereldgodsdiensten en Filosofische Stromingen. • Heden: ons Normen en Waarden programma, waar Nieuwe Nomaden als metafoor op zoek gaan naar hedendaagse hernieuwde waarden in de verschillende vak en maatschappelijke gebieden van onze samenleving. De inhoud van onze thema discussies zijn van belang, maar complex . In de toekomst zullen wij dan ook de inhoud van onze discussies in theater vorm omzetten om de onderwerpen toegankelijk te maken voor alle publiek. website: www.winwide.nl vragen: winwide@tiscali.nl info: mailinglijst@winwide.nl

Aanbieder

WINWIDE en haar AlleTonenPodium
Westeinde 108
2275AG Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Sandra Fransz
06 24 52 01 49
winwide@tiscali.nl
www.winwide.nl