Wishful Music Education

Muziek

Haagse Hout

Wishful Music Education (Wishful ME) is een muziekeducatieproject dat een impuls wil geven aan beter klassikaal muziekonderwijs op basisscholen.Wishful ME is gebaseerd op het Kodály-concept, een inter- nationaal succesvolle methode.

Kinderen leren via muziek om te luisteren en zich te concentreren. Ze krijgen meer geduld en trainen hun geheugen. Samen zingen en het kunnen ontcijferen van het notenschrift vergroten voor een kind het gevoel van eigenwaarde. En wat is er nu leuker dan samen met de juf of meester liedjes te zingen? Eenvoudig toepasbaar voor wie weinig tijd of ervaring heeft: ♫ Wishful ME is een volledig uitgewerkte leergang die iedere leerkracht laat instappen op zijn eigen niveau. ♫ De leerlijn bestaat uit digibord-lessen met instructiefilmpjes. De leerkracht is actief betrokken tijdens de digibord-lessen in de klas. ♫ De lessen duren maximaal 5 minuten en zijn daarmee eenvoudig in te passen in het dagelijkse rooster. ♫ De bijhorende wekelijkse lesbrief biedt praktische tips en geeft de leerkracht inzicht in het leerproces van de kinderen. ♫ De doorlopende leerlijn is gebaseerd op het Kodály-concept, een internationaal succesvolle muziekmethode voor kinderen en volwassen. ♫ De leergang van Wishful ME is ontwikkeld in samenspraak met zowel groeps- als muziekvakleerkrachten. Uitgangspunt: In 5 minuten per dag een muzikale klas met Wishful ME.

Wij bieden: Muziek

Aanbieder

Wishful Music Education
Hongarenburg 261
2591 VM Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Irene Doolaard
06 27 05 31 72
info@wishfulme.nl
www.wishfulme.nl

Wist je dat Wishful Music Education ook locaties verhuurt?