Anita Poolman Producties

Theater, Literatuur

Centrum, Escamp, Haagse Hout, Laak, Leidschenveen-Ypenburg, Loosduinen, Scheveningen, Segbroek
www.anitapoolman.com

Taal is de basis. Taal overschrijdt barrières, grenzen. Taal bindt. Het leven verbeelden, beleven en herleven via het woord - in welke vorm en waar dan ook - is het uitgangspunt. Naast (solo)toneelvoorstellingen, voordrachten en poëzieprojecten ontwikkelt en verzorgt Anita Poolman Producties educatieve, maatschappelijke en culturele taalprojecten voor kinderen en volwassenen. Kernwoorden bij dit alles zijn taalbeleving en verbeelding.

Schooltijd

- `We moeten vluchten!´, een voorstelling over de ervaringen van een Haags meisje in bezet Den Haag - Diverse taalcursussen: De Wonderlijke Wereld van poëzie (midden- en bovenbouw); Er was eens ...., over de magie van verbeelden, toneelspelen en sprookjes (middenbouw); De wind zat een verhaaltje voor te lezen, over de magie van vertellen, voorlezen en voordragen (midden- en bovenbouw); Alles in de wind, een spel en taalproject (onderbouw)

Vrije tijd

- ´We moeten vluchten!´, een voorstelling over de ervaringen van een Haags meisje in bezet Den Haag - ´Jemand´, een voordracht over Bertha von Suttner - ´Van Nutteloozen Toeschouwer tot Voordrachtskunstenaar´ over de laatste jaren van Couperus - De ´kunst´ van vertellen, voordragen, presenteren - Een Snoer van Parels, een vertel- en schrijfproject - Het Levensbomenbos, vertellen/schrijven/toneelspelen in het Laaktheater: een project van 31 oktober 2018 tot half maart 2019

Wij bieden: taalprojecten, toneelvoorstellingen, voordrachten

Aanbieder
Anita Poolman Producties
Borneostraat 95
2585 TT Den Haag
www.anitapoolman.com

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Anita Horst
06 43 19 36 76
a.l.horst@planet.nl