Grondslag, Theatron

Interdisciplinair, Theater

Haagse Hout
www.grondslag.net

Interculturalisatie, leefomgeving, verlangens en alles eromheen: het durven zijn van jezelf tussen alle anderen, het hoe en wat leven en doen, iets waarmaken, en erover praten. Gewoon omdat het kan.

Met een van de 4 thema's ''identiteit'', ''onze stad'', ''Utopie'' en ''verhalen'' als vertrekpunt, wordt er een project op maat ontworpen waarbij het fysieke, het beeldende en het dynamische karakter van Theatron aansluit op de wensen en behoeften van de klas.

De vertaling naar actuele interesse gebeurt op een natuurlijke manier aangezien Theatron gespecialiseerd is in het werken met elke leeftijd en onder uiteenlopende algemene of specifieke toestanden - denk aan een gebeurtenis die veel betekent voor een wijk, de gehele klas of bij iemand individueel (als verwerkingsmethode voor blokkades).

Met als leidraad een bezochte voorstelling, als voorbereiding op een toekomstige bezoek van een performance/museum, de docent zorgt voor de nodige concentratie en zal de handvatten aanreiken die de leerlingen nodig hebben om tot individuele interpretatie te komen, maar ook om als groep met het materiaal aan de slag te kunnen. De theatrale verwerking van het materiaal zorgt voor actieve betrokkenheid op een luchtige manier en biedt ruimte tot verdieping voor degenen die daar aan toe zijn.

Voorbeelden: Basiscontact training, waarbij iedereen aan leert voelen hoe belangrijk het is om echt te zijn, zonder afleidende truckjes. Gewoon het ''er zijn''. Dit gebeurt d.m.v. oefeningen die aansluiten op de wereldbeeld van de specifieke leeftijd. Training in standup comedy, hoe je een verhaal maakt en voor wie, voor een specifieke doelgroep leren schrijven en/of dat met je lijf en stem goed presenteren. Uiteraard kunnen verhalen een andere wending nemen, gebaseerd op wat er van het project verwacht wordt. Moeten de leerlingen zich voorbereiden op een zwaar toneelstuk dan is het van belang dat ze monologen leren schrijven met motieven, achtergrondinformatie en een duidelijke richting in woord en daad.

Locatietheater, waarbij de omgeving de inspiratie bron is voor de gemaakte scenes. Beeldend je visie kunnen tonen voor publiek.

Wij bieden: training in standup comedy, basiscontact training, les in monologen leren schrijven, locatietheater.

Aanbieder
Grondslag, Theatron
Hongarenburg 505
2591VT Den Haag
www.grondslag.net

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Drosoula Tsangaratou
06 33 82 35 81
petaloulouda@yahoo.com