Haags Koor Happy Together

Muziek

Loosduinen
www.haagskoorhappytogether.nl

Haags Koor Happy Together is ontstaan uit het Haaglands Gemengd Koor en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot vrouwenkoor met zo'n 39 leden. Wij zingen meestal 3-stemmig.

Het repertoire van ons koor is divers (zowel klassieke werken als folksongs en musical- en operettefragmenten) en varieert in sfeer en moeilijkheidsgraad. Wij vinden een fijne sfeer en plezier in zingen belangrijk, maar op de repetities wordt ook hard gewerkt om een goed resultaat neer te zetten.
Graag verwijs ik naar onze website: www.haagskoorhappytogether.nl

 

Wij bieden: koor en muziek.

Aanbieder
Haags Koor Happy Together
Okkernootstraat 49
2555 ZB Den Haag
www.haagskoorhappytogether.nl

Ooievaarskorting Ja

Neem contact op met

070 368 30 00 of 06 53 48 58 89
haagskoorhappytogether@hotmail.com