Haags Renaissance Kamerkoor

Muziek

Centrum
www.haagsrenaissancekamerkoor.nl

Een kamerkoor dat prachtige meerstemmige muziek zingt uit voornamelijk de Renaissance en vroege Barok. We geven jaarlijks een concert rond een bijzonder thema.

Het Haags Renaissance kamerkoor zingt vier- tot achtstemmige muziek uit de 16e en begin 17e eeuw, maar net zo goed uit de 20e eeuw of een andere periode. Het koor staat onder leiding van dirigent Enrico Ruggieri. In onze programma’s zoeken we altijd een evenwicht tussen wereldlijke en religieuze muziek, en tussen a capella en mét instrumentale begeleiding. Plezier in het zingen staat voorop. De muziek studeren we thuis in met behulp van midi-files, zodat we tijdens de repetities meerstemmig kunnen zingen. Regelmatig werken we met een professionele zangdocente aan stemvorming. Een paar keer per jaar treden wij op, bijvoorbeeld met een buurtconcert of rond Kerst, soms in een zorgcentrum. Jaarlijks geven wij een 2-daags concert, soms gecombineerd met een andere kunstvorm, zoals gedichten, schilderijen of toneel. Wij repeteren op woensdagavond van 20:00-22.10 uur in de Noorderkerk, Schuytstraat 11 in Den Haag.

Wij bieden: muziek en koor.

Aanbieder
Haags Renaissance Kamerkoor
Haagweg 75
2281 AC Den Haag
www.haagsrenaissancekamerkoor.nl

Ooievaarskorting Ja

Neem contact op met
Sytse Bruinsma
06 44 96 65 88
sbruinsm@xs4all.nl