Stichting Sia Projects

Cultureel erfgoed, Dans, Muziek, Theater

Centrum, Escamp, Laak
www.siaprojects.nl

Het leggen van verbinding tussen ouderen en jongeren onderling en met elkaar. Verder het bijdragen aan het welzijn van ouderen en jongeren door het stimuleren van de ontwikkeling en het behoud van cultuur en tradities.

Sia Projects focust zich op de generatieverbinding tussen jong en oud met het doel om een bijdrage te leveren aan het welzijn, het stimuleren van de ontwikkelingen en het behoudt van cultuur en tradities. Sia Projects stimuleert hierbij het actief burgerschap in de samenleving. Tevens initieert en ondersteunt de stichting de cultuur en tradities van diverse bevolkingsgroepen. De doelstellingen van de stichting is ook om de sociale omgang en sociale participatie onderling te verbeteren, dan wel bevorderen.

Waardering aanbieder

Bekijk waardering

Aanbieder
Stichting Sia Projects
Van Oosterwijk Bruynstraat 1 P
2523 XS Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Siska Bhairosingh
0619195767
siska.bhairosingh@hotmail.com