Haags KunstAtelier

Haags KunstAtelier

MBO

Het Haags KunstAtelier geeft inspirerende lessen aan het mbo op het gebied van kunst, architectuur & stedenbouw, en mode & design. We maken gebruik van duurzame materialen, verschillende technieken en kunststromingen. Daarbij geven onze kunstenaars en docenten veel aandacht aan de veelkleurigheid van mens en maatschappij.

Kijk op kunst

We zetten studenten in hun kracht door beeldend aan de slag te gaan met belangrijke maatschappelijke thema’s. Binnen het thema ‘Mens en aarde’ staat de relatie tussen de mens en zijn omgeving centraal. Het thema draagt bij aan het begrip van de wereld waarin we leven en opgroeien. Het inspireert jongeren om op een respectvolle manier met biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen om te gaan. Binnen het thema ‘Identiteit en samenleving’ zoeken we de meerwaarde in onze culturele diversiteit en focussen we op datgene wat ons verbindt. Kijken naar jezelf en naar de ander in een brede maatschappelijk, historisch en geografische context, vertaald in kunst gerelateerde opdrachten.

Werkwijze

Onze projecten en lessen worden ontwikkeld en uitgevoerd met professionals uit het werkveld. In veel gevallen zijn dit kunstenaars, architecten, designers en (architectuur)historici. De onderwerpen zijn actueel en sluiten aan bij belangrijke vraagstukken van deze tijd. Er is keuze uit onze twee hoofdthema’s, maar maatwerk kan ook. De projecten bestaan uit een aantal onderdelen, namelijk theoretische begripsvorming, een praktijkopdracht (onderzoeksvraag), het concreet maken daarvan in materialen, een presentatie en een evaluatie.

Aanbod en activiteiten

 • Projectweken en workshops ter verdieping van een vak of thema:
  o Upcyclen en recyclen
  o Design en mode voor de toekomst
  o Gender in de kunst
  o Stad van morgen, waterbestendig- en duurzaam wonen
  o De kracht en taal van kunst
 • Onderwijsboxen of praktische lessen om lessen te verdiepen en stof tastbaar te maken

Meerwaarde voor studenten en docenten

We stimuleren met onze lessen een creatieve en onderzoekende mindset, waarbij in mogelijkheden wordt gedacht. De extra uitdaging ligt in het moeten samenwerken, waarbij plannen, taken verdelen en centrale focus cruciaal is.

Contactpersoon

Tessa de Koning of Carin Hack
info@haagskunstatelier.nl 
06 18340195

Aanbieder

Haags Kunstatelier
Van Speijkstraat 153A
2518 EZ Den Haag

Onderwijs:
Speciaal