05-11-2024

Digitale Cultuureducatie

Wat is nodig voor het digitaliseren van je cultuureducatie? Hoe kun je je cultuureducatie digitaliseren en hoe sluit je aan bij de actualiteit?

Voor zowel scholen als culturele instellingen biedt digitale cultuureducatie een waardevolle aanvulling op het traditionele onderwijsaanbod. Zo draag je bijvoorbeeld bij aan de ontwikkeling van vaardigheden zoals mediawijsheid en digitale geletterdheid en je bereikt mogelijk de leerling in diens eigen leefomgeving.  

Doelgroep: Culturele instellingen met aanbod voor po en vo, die stappen willen zetten op het gebied van digitale innovatie
Datum: Dinsdag 5 november 2024

Neem voor meer informatie contact op met Noël Sies