Parelroute 2018 - 13 en 14 oktober

Segbroek

Interdisciplinair

Segbroek
www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl

Bewoners uit Vogelwijk en Bloemen-, Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt stellen op 13 en 14 oktober hun huis open voor iedereen die nieuwsgierig is

Sinds 2009 wordt de parelroute in onze wijk georganiseerd. Nog steeds hebben we deelnemers van het eerste uur, daarnaast komen er ieder jaar nieuwe parels bij. Dit jaar hebben we het Haags Kleinkoor o.l.v. Hans Jansen bereid gevonden om zaterdag de opening te verrichten. Omdat de Parelroute 10 jaar bestaat zal het koor er een speciaal feestelijk programma van maken. Het zingend gezelschap zal zaterdag 13 oktober om 11.00 uur de Parelroute van de Flora- en Faunawijken openen in de Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a.

Locatie
Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a

Aanbieder
Parelroute 2018!
Beukstraat 20
2565 ZB
www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl

Neem contact op met
Marit de Mooij
070 344 01 28
emdem71@gmail.com

Agenda

13 oktober 2018
11.00 - 17.00

14 oktober 2018
12.00 - 17.00