van vluchteling tot burgerschap

Cultuurfestival

Beeldende kunst, Dans, Muziek, Theater

Escamp
www.dalmar.org

Het doel van dit project is het bevorderen van volwaardige burgerschap van vluchtelingen in Den Haag.

Het cultuur festival is gericht op het vergroten van zelfstandigheid, volwaardige participatie , integratie en sociale cohesie van vluchtelingen om zodoende het isolement en vervreemding te voorkomen. Met andere woorden het bevorderen van contacten tussen verschillende bevolking en organisatie in Den Haag. Vluchtelingen de mogelijkheid beiden om kennis te maken met elkaar en hun omgeving, het ontwikkelen, produceren en uitvoeren van culturele , sport activiteiten die bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke ontwikkeling, participatie en emancipatie van de vluchtelingen Wij willen in Den Haag, de stad van recht en vrijheid waar veel Oost Afrikanen wonen, interactieve cultuurfestival organiseren. Doel van deze festival is om deze doelgroepen meer bewust te maken van de situatie en specifiek van de positie van vluchtelingen hier binnen Hierin zal enerzijds informatie worden gegeven over de huidige situatie in Nederland op zowel politiek, sociaal economisch en cultureel terrein en specifiek over de positie van vluchtelingen hier. Zowel gericht op vluchtelingenrechten als hun positie binnen het gezin. Anderzijds zullen de vluchtelingen daar met elkaar in discussie gaan over een aantal maatschappelijke thema’s: uithuwelijken, huiselijk geweld (verkrachtingen), participatie op de arbeidsmarkt en participatie binnen de overheid en maatschappelijke structuren en organisaties. Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan de komende verkiezingen in Somalië. Vervolgens zal aan de hand van stellingen een interactieve discussie worden gevoerd wat Somalië voor haar verdere ontwikkeling op dit moment nodig heeft en welke rol jongeren hierin willen en kunnen spelen en hoe zij denken dit vorm te kunnen geven en wat daarvoor nodig is. Aan het eind van elke bijeenkomst zullen er conclusies worden getrokken deze zullen aan het eind van het project worden opgenomen in een publicatie die breed zal worden verspreid. Tevens zullen er opnames worden gemaakt van de discussies. Deze zullen worden geplaats op You Tube, sociale media en de eigen website.

Aanbieder
Dalmar
Guntersteinweg 377
2531 KA
www.dalmar.org

Neem contact op met
Ahmed Abdulwahba
06 41 82 46 02
info@dalmar.org

Agenda