Haags Theaterhuis

Doe-activiteiten

Haags Theaterhuis is een productiehuis en we maken theater mét en vóór burgers, zoals schoolvoorstellingen en community art.
We hebben opleidingen in huis, want niet iedereen gaat het professionele pad van acteur of actrice, maar heeft toch zin om zich te ontwikkelen. We geven lessen aan kinderen en jongeren en dan focussen we ons op minder draagkrachtige gezinnen. Iedereen mag meedoen. Iedereen heeft talent.

Kijk op kunst

Onze cultuureducatie bouwt aan persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan een betere toekomst van kinderen en jongeren. Het belangrijkste doel van onze theatereducatie is het stimuleren van - en ruimte bieden aan - verbeelding en het bijdragen aan de ontwikkeling van creativiteit. Creatief leren denken is een van de belangrijkste leerdoelen bij kunsteducatie als middel en als doel. We werken vanuit kunst als bron (intrinsieke kunsteducatie) en dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van taalvaardigheden, sociale en emotionele vaardigheden, het empathisch vermogen en het vermogen tot samenwerken. Van hieruit kunnen kinderen en jongeren zich verder ontplooien, verbinden met elkaar en elkaars culturele achtergronden om vervolgens hun eigen weg te creëren in een inclusieve samenleving.

Werkwijze

Samen maken met de leerlingen is ons uitgangspunt. We luisteren naar elkaars verhalen en ideeën en zetten deze om in scenes, spel-, stem- en bewegingsopdrachten. Door de leerlingen deel te maken van het proces, voelen ze zich betrokken en verantwoordelijk voor het proces en kan iedereen trots zijn op het eigen gemaakte resultaat.

Doe-activiteiten

  • Eerste hulp bij musicals
  • Maak je eigen actiefilm
  • Sprookjes, helden en andere verhalen
  • Slapstick, clown en andere grappenmakers
  • Hoe speel je een rol met kostuum, schmink en maskers?
  • Theater op maat
  • Samenwerken door theater
  • Zelfvertrouwen door theater
  • Kunstenaar in de klas (KIK)
  • Thema Theater: 4 mei, Keti Koti,

Meerwaarde voor scholen, kinderen en ouders

Onze theaterdocenten zijn bevlogen, liefdevolle en gepassioneerde vakdocenten met een hbo-diploma.
Pedagogisch geschoold en als kunstenaar opgeleid. Ze weten hoe ze de individuele leerling in zijn/haar kracht zetten en ze weten hoe ze veilige en sterke groepen kunnen creëren. Onze docenten zijn op de hoogte van de creatieve, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en andere thema’s die spelen en weten aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen en de visie en de wensen van de school.

Contactpersoon

Yolanda van Welij
educatie@haagstheaterhuis.nl 
06 - 15 11 57 19

Aanbieder

Haags Theaterhuis
Zaanstraat 80 b
2515 TN Den Haag

Neem contact op met
Yolanda van Welij
0615115719
educatie@haagstheaterhuis.nl
www.haagstheaterhuis.nl
Onderwijs:
Geschikt voor Primair Toon groepen
Geschikt voor Groep 1 Geschikt voor Groep 2 Geschikt voor Groep 3 Geschikt voor Groep 4 Geschikt voor Groep 5 Geschikt voor Groep 6 Geschikt voor Groep 7 Geschikt voor Groep 8
Niet geschikt voor Voortgezet Toon groepen
Praktijkonderwijs Niet geschikt voor PrO 1 Niet geschikt voor PrO 2 Niet geschikt voor PrO 3 Vmbo Niet geschikt voor VMBO 1 Niet geschikt voor VMBO 2 Niet geschikt voor VMBO 3 Havo Niet geschikt voor HAVO 1 Niet geschikt voor HAVO 2 Niet geschikt voor HAVO 3 Vwo Niet geschikt voor VWO 1 Niet geschikt voor VWO 2 Niet geschikt voor VWO 3
Niet geschikt voor Speciaal