Schott in de Rose

Doe-activiteiten

Schott in de Rose ontwikkelt theatervoorstellingen en kunst-educatieve projecten voor kinderen en jongeren. Door leerlingen creatieve tools aan te reiken, helpen we hen om vormgevers van hun eigen toekomst te worden.

Kijk op kunst
Kinderen en jongeren ontwikkelen zich in rap tempo, waarbij zij dagelijks uitgedaagd worden om in hun kracht te blijven staan. Theater, zang, dans, rap en diverse kunstvormen creëren een wereld waarin zij zich kunnen herkennen vanuit beleving en inspiratie. Via theaterproducties en workshops stellen wij alledaagse sociaal-maatschappelijke thema’s aan de kaak en maken we taboes bespreekbaar. Zo worden leerlingen uitgedaagd om na te denken over wie zij willen zijn en hoe ze daar expressie aan kunnen geven.

Werkwijze
Wij bieden multidisciplinaire projecten voor het po met een keuze uit dans, muziek, musical, rap, zang, kostuums en decors maken. Ieder project wordt afgestemd op de belevingswereld van de deelnemende groep. Plezier en creatieve ontwikkeling staan centraal en de leerling is eigenaar van het creatieve proces. Op die manier leren ze op creatieve wijze hun eigen verhaal te vertellen.

Doe-activiteiten

  • Multidisciplinaire projecten voor groep 1 t/m 8
  • Keuze uit: dans, muziek, musical, rap, zang, kostuums en decors maken

Meerwaarde voor scholen, kinderen en ouders
De workshops van Schott in de Rose  zijn een doeltreffend middel voor iedereen die het zelfvertrouwen wil vergroten, zich krachtig wil uiten en zich optimaal aan de buitenwereld wil presenteren. Leerlingen krijgen tools in handen hoe zij kunst en creativiteit kunnen inzetten om een eigen verhaal te vertellen. Leerkrachten begeleiden we hoe zij hun leerlingen eigenaar kunnen maken van het creatieve proces, waarbij zij zelf procesbegeleider

Contactpersoon
Janine Schott
janine@schottinderose.nl
06 143 668 40

Aanbieder
Schott in de Rose
de Genestetlaan 280
2522 LW Den Haag

Neem contact op met
Janine Schott
06 14 36 68 40
janine@schottinderose.com
www.schottinderose.com