Stichting KunstPost

Doe-activiteiten

KunstPost maakt kunst en cultuur in stadsdeel Haagse Hout (Mariahoeve, Benoordenhout, Haagse Bos en Bezuidenhout) toegankelijk voor iedereen. Dat doen we door betaalbare ateliers aan te bieden en kunstenaarsinitiatieven zichtbaar te maken en een podium te bieden. We fungeren als ‘kunstmakelaar’, kennen het stadsdeel en de mensen als geen ander, en weten jong en oud via bijzondere kunstprojecten aan elkaar te verbinden.

Kijk op kunst

Wij vinden dat kunst en cultuur toegankelijk moeten zijn voor iedereen. We laten de bewoners, scholen en instellingen in het Haagse Hout daarom ontdekken wat kunst kan doen. Dat hoeft niet iets te zijn wat in een museum hangt, maar wat je dagelijks ziet en je eigen omgeving kleur geeft. Kunst verrijkt op vele manieren je leven, zowel door er naar te kijken als ook door het zelf te maken. 

Werkwijze

Wij zijn ijzersterk in het zoeken naar mogelijkheden. We werken vraaggestuurd en weten ideeën en wensen slim te koppelen aan kunstenaars, initiatieven en subsidies. We kijken met een brede blik en dat is ook wat we nastreven in onze projecten. Kinderen en volwassenen de ruimte geven om hun verhaal te vertellen. Door dwarsverbanden te leggen, helpen we hen over een drempel heen en verbreden we ook het sociale netwerk.

Doe-activiteiten

  • ‘Oude verhalen, jonge verbeelding’: waarbij leerlingen ouderen in de wijk interviewen en hun levensverhaal verbeelden in kunstzinnige kistjes
  • Ontmoetingen met kunstenaars, op school of in het atelier
  • Kunstlessen in het kader van de verlengde schooldag (VSD): tekenen, fotografie, dans

Meerwaarde voor scholen, kinderen en ouders

Kunst overbrugt werelden, waardoor culturele barrières en verschillen in leeftijd en achtergrond vervagen. Kunst zien en zelf beoefenen, maakt kinderen en volwassenen bovendien bewust van hun talenten. Het inspireert, laat onbekende mogelijkheden zien en versterkt het zelfvertrouwen. Door betaalbare atelierruimtes, het zichtbaar maken van initiatieven en creatieve wijkprojecten dragen wij eraan bij dat iedereen in stadsdeel Haagse Hout dat op een laagdrempelige manier kan ervaren.

Contactpersoon

Hubertine Langemeijer
hubertine@kunstpost.nl 
06 447 588 97

Aanbieder

Stichting KunstPost
Tarwekamp 3
2592 XG Den Haag

Neem contact op met
Hubertine Langemeijer
06 44 75 88 97
info@kunstpost.nl
www.kunstpost.nl
Onderwijs:
Geschikt voor Primair Toon groepen
Geschikt voor Groep 1 Geschikt voor Groep 2 Geschikt voor Groep 3 Geschikt voor Groep 4 Geschikt voor Groep 5 Geschikt voor Groep 6 Geschikt voor Groep 7 Geschikt voor Groep 8
Niet geschikt voor Voortgezet Toon groepen
Praktijkonderwijs Niet geschikt voor PrO 1 Niet geschikt voor PrO 2 Niet geschikt voor PrO 3 Vmbo Niet geschikt voor VMBO 1 Niet geschikt voor VMBO 2 Niet geschikt voor VMBO 3 Havo Niet geschikt voor HAVO 1 Niet geschikt voor HAVO 2 Niet geschikt voor HAVO 3 Vwo Niet geschikt voor VWO 1 Niet geschikt voor VWO 2 Niet geschikt voor VWO 3
Niet geschikt voor Speciaal