Art-S-Cool

Art-S-Cool

Voorschoolse Educatie

Art-S-Cool is dé kunstschool uit de Schilderswijk die kunst tot leven wekt. Wij stimuleren kinderen om zelf aan de slag te gaan met verschillende materialen en betrekken ook ouders en de pedagogisch medewerkers bij de activiteiten. Onze kunstklasjes voor peuters worden gegeven door professionele kunstenaars vanuit verschillende disciplines.

Kijk op kunst

Kunst leert je om op verschillende manieren naar de wereld te kijken. De wereld buiten je, maar ook de wereld in jezelf. Het maakt creatief, oplossingsgericht, geeft zelfvertrouwen en zelfkennis. Met kunstonderwijs en kunstprojecten dragen wij bij aan de ontwikkeling van de Haagse jeugd. Dat begint al bij de peuters, voor wie we kunstklasjes op maat organiseren op de peuterspeelzaal. Daarbij draait het om de creatieve ontwikkeling. Leren spelen en samenwerken, en soms ook lekker vies worden.

Werkwijze

Tijdens de kunstklas gaan we samen ontdekkingen doen en dingen maken. Daarbij proberen we zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen en maken we gebruik van materialen die iedereen normaal gesproken ook in huis heeft. Te denken valt aan kranten, reclamefolders, touw, brooddeeg en aluminiumfolie. Zo geven we de kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders mee dat je eigenlijk altijd en overal kunt spelen en creëren.

Activiteiten

• Kunstklas ‘jonge kind en ouders’
• Kunstenaar op de groep (dans, muziek, theater, beeldende kunst)
• Deskundigheidsbevordering

Meerwaarde voor peuters, pedagogisch medewerkers en ouders

We werken op maat van een peuterspeelzaal en sluiten aan bij de behoeften, thema’s, materialen en fysieke ruimte van de groep. Bij voorkeur organiseren we zes bijeenkomsten, die we afsluiten met een certificaat en een gesprekje met de ouders. Daarin verkennen we onder andere wat hun is opgevallen bij hun peuter, wat ze met hun inzichten hebben gedaan en nog willen gaan doen. Dat geeft extra bewustwording en zorgt ervoor dat het beklijft.

Contactpersoon

Laura van Eeden
laura@art-s-cool.nl 
06 835 768 66

Aanbieder

Art-S-Cool
Ferdinand Bolstraat 33
2525 XH Den Haag

Neem contact op met
Laura van Eeden
0683576866
info@art-s-cool.nl
www.art-s-cool.nl
Onderwijs:
Speciaal