Haags KunstAtelier

Haags KunstAtelier

Voorschoolse Educatie

Het Haags KunstAtelier geeft inspirerende lessen aan het basis- en voortgezet onderwijs. We maken gebruik van duurzame materialen en verschillende technieken. Daar hebben we nu aanbod voor de vroeg voorschoolse educatie aan toegevoegd in de vorm van creatieve doe-activiteiten, leerboxen en inspiratieworkshops voor pedagogisch medewerkers.

Kijk op kunst

We werken vaak met verhalen, die peuters zelf gaan uitbeelden met materialen. Zo ontstaat bijvoorbeeld hun eigen versie van Rupsje Nooitgenoeg. Het benoemen van de woorden bevordert hun taalvermogen en het spelen met materialen hun fijne motoriek. Spelend leren wordt zo als vanzelf gestimuleerd. We zetten in op spelenderwijs ontdekken, waarbij het proces belangrijker is dan het eindresultaat.

Werkwijze

Begrijpen met je handen staat centraal in onze aanpak, waarbij we kennisoverdracht koppelen aan activiteiten. Door een stapsgewijze opzet kan een thema (bijvoorbeeld eten) gebruikt worden als kapstok om verschillende activiteiten aan op te hangen. Een verhaal uit een prentenboek gaat dan hand in hand met een beeldende activiteit en bijvoorbeeld een bewegingsles. Ook kunnen we een mini-atelier inrichten met daarin inspirerende kringloopmaterialen, aangevuld met door de kinderen zelf verzamelde spullen. De precieze invulling van de activiteiten stemmen we graag af op de groep. We kijken waar de behoefte ligt en wat de mogelijkheden zijn binnen de beschikbare ruimte of in ons eigen atelier in het Zeeheldenkwartier.

Activiteiten

  • Leerboxen met daarin materialen, verhalen en een leskaart om de doe-activiteit uit te voeren.
  • Thematische lessen gekoppeld aan beweging, beeldende vaardigheden en samen spelen
  • Ouder/kind lessen
  • Inspiratieworkshops: deskundigheidsbevordering pedagogisch medewerkers

Meerwaarde voor peuters, pedagogisch medewerkers en ouders

Spelen en op creatieve wijze je eigen wereld vormgeven, is bij peuters nog zo vanzelfsprekend. Onze aanpak haakt daarop in. Leren mag een avontuur zijn voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Als het gaat om kunstzinnig bezig zijn, is er geen goed of fout. Het gaat veel meer om het proces dan om het resultaat. We willen dingen losmaken en in beweging brengen, en planten zo alvast een zaadje voor spelenderwijs leren, dat op de basisschool een vervolg kan krijgen.

Contactpersoon

Tessa de Koning of Carin Hack
info@haagskunstatelier.nl 
06 307 376 94 of 06 247 242 16

Aanbieder

Haags Kunstatelier
Van Speijkstraat 153A
2518 EZ Den Haag

Onderwijs:
Speciaal