Haags Theaterhuis

Doe-activiteiten

Haags Theaterhuis is een productiehuis, waar we ook theater met en voor burgers maken zoals schoolvoorstellingen en community art. We hebben vele opleidingen in huis voor iedereen die zich kunstzinnig wil ontwikkelen en niet het professionele pad opgaat. Onze lessen zijn gericht op kinderen en jongeren, waarbij we focussen op minder draagkrachtige gezinnen. Iedereen mag meedoen, want iedereen heeft talent.

Kijk op kunst
Onze cultuureducatie bouwt aan persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan een betere
toekomst van kinderen en jongeren. Creatief leren denken is een van onze belangrijkste doelen. We werken vanuit kunst als bron en dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van taalvaardigheden, sociale en emotionele vaardigheden, ontwikkeling van empathie en het vermogen tot samenwerken. Van hieruit kunnen jongeren zich verder ontplooien, zich verbinden met elkaar en elkaars culturele achtergronden om vervolgens hun eigen weg te vinden in een inclusieve samenleving.

Werkwijze
Samen maken met de leerlingen is ons uitgangspunt. We luisteren naar elkaars verhalen en ideeën en zetten deze om in scenes, spel-, stem- en bewegingsopdrachten. Door de leerlingen deel te maken van het proces, voelen ze zich betrokken en verantwoordelijk voor het proces en kan iedereen trots zijn op het resultaat.

Doe-activiteiten

  • Theater op maat voor alle schooltypes van klas 1 t/m 6
  • Maak je eigen actiefilm
  • Thematheater: 4 mei, Keti Koti, schulden, wapenbezit, verleiding op het internet
  • Samenwerken door theater
  • Zelfvertrouwen door theater
  • De Grieken, Shakespeare & Goethe: ken je klassiekers

Meerwaarde voor scholen en leerlingen
Onze theaterdocenten zijn bevlogen vakdocenten met een hbo-diploma. Pedagogisch geschoold en als kunstenaar opgeleid. Ze weten hoe ze de individuele leerlingen in hun kracht zetten en hoe ze veilige en sterke groepen kunnen creëren. Onze docenten zijn op de hoogte van de creatieve, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en andere thema’s die spelen en weten aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren en de visie en wensen van jouw school.

 

Contactpersoon
Yolanda van Welij
educatie@haagstheaterhuis.nl
06 – 15 11 57 19
www.haagstheaterhuis.nl


 

Aanbieder
Haags Theaterhuis
Zaanstraat 80 b
2515 TN Den Haag

Neem contact op met
Yolanda van Welij
0615115719
yolanda@haagstheaterhuis.nl
www.haagstheaterhuis.nl

Informatie
Onderwijs:
Primair Toon groepen
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet Toon groepen
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal