Beweigi

Beweigi

MBO

Beweigi Foundation is een organisatie die zich richt op talentontwikkeling en het opzetten van projecten voor jongeren. Wij bieden dans, creatieve en educatieve lessen aan het mbo. Iedereen is welkom in onze creatieve dansfamilie. Wij staan voor kansengelijkheid en vinden het belangrijk dat iedere jongere kan meedoen met onze activiteiten.

Kijk op kunst

Kunst buiten de gebaande paden, dat is waar Beweigi voor staat. We staan middenin de samenleving en werken op het snijvlak van verschillende kunstdisciplines en culturen. Wij proberen zoveel mogelijk in te spelen op de huidige trends en zijn dan ook continu in gesprek met de studenten. Op deze manier houden wij ons aanbod hip, uitdagend en actueel. We houden niet van hokjes en bieden een platform waar makers elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen.

Werkwijze

De studenten maken kennis met activiteiten die kunstzinnig zijn en een maatschappelijke invalshoek hebben. Wij uiten kunst door te bewegen op muziek en gaan daarbij het gesprek met jongeren aan. Er komen verschillende muziekstijlen en continenten aan bod. Zo maken de studenten kennis met diverse culturen. Bovendien werken wij samen met organisaties en docenten met een bi-culturele achtergrond. In onze dansworkshops werken we toe naar een eindpresentie die we kunnen uitvoeren op school. Met onze cultuurbox maken wij danskunst, bespreken we een maatschappelijke thema en maken we een podcast (op het ROC of op onze eigen locatie) om anderen te inspireren.

Aanbod en activiteiten

  • Educatiereeks Dans in combinatie met een maatschappelijk thema en eindpresentatie
  • Podcasts maken
  • Na-trajecten

Meerwaarde voor studenten en docenten

Met onze dansworkshops willen wij maatschappelijke thema's bespreekbaar maken en jongeren inspireren. In onze lessen kunnen studenten zich creatief uiten en maken ze kennis met verschillende culturen. Buiten je comfortzone treden en je ware ik ontdekken staat centraal. Een belangrijk onderdeel binnen onze organisatie is internationalisering. Dit zorgt voor meer interculturele vaardigheden. Het creëert een internationaal netwerk en leert je ‘out of the box’ denken.

Contactpersoon

Earta en Lindsey van Varsseveld
educatie@beweigi.nl 
06 406 231 73 of 06 189 216 54

Aanbieder

Beweigi
Ferrandweg 4T
2523 XT Den Haag

Neem contact op met
Lindsey Van varsseveld
0618921654
info@beweigi.nl
www.beweigi.nl
Onderwijs:
Speciaal