Huis van Gedichten

Huis van Gedichten

MBO

Huis van Gedichten is een literaire educatie-instelling in Den Haag, actief binnen het Haagse onderwijs. Wij stimuleren jongeren om in vrijheid met taal te spelen. In onze programma’s schrijven studenten over wat hen bezighoudt. Zo leren ze zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen beter kennen. Ook het presenteren van de zelfgeschreven teksten (poëzie, kort verhaal, spoken word) hoort erbij!

Kijk op kunst

Het zelf schrijven en plezier hebben in taal is het uitgangspunt van onze lessen. Wanneer jongeren gestimuleerd worden om in vrijheid met taal te spelen, laten ze vaak kwaliteiten zien waarvan zijzelf niet weten dat ze die in zich hebben. Dit versterkt het zelfvertrouwen en geeft een stem aan wat hun bezighoudt: ze kunnen en durven zichzelf te laten horen. Dit is een krachtige stimulans om hun eigen identiteit te vinden en talenten verder te ontwikkelen.

Werkwijze

Huis van Gedichten biedt workshops en lessenseries aan op het gebied van creatief schrijven. Dit doen we in de vorm van gedichten, debatten, spoken word, korte verhalen of andere vormen. Dit kan aan de hand van vaste lesprogramma’s, of liever nog: op maat.

Aanbod en activiteiten

  • Creatief schrijven workshops
  • Spoken word schrijven en performen
  • Taal van vrijheid | Verwoorden van kwetsbaarheid, veiligheid en vrijheid
  • Speak Up! | Meningsvorming ontdekken via verschillende schrijfvormen (debat, storytelling en spoken word)
  • Ik schrijf geschiedenis | Hoe je verleden jou en je mening beïnvloedt
  • Broeinest | Eindpresentatie op Crossing Border festival
  • Writing Sounds in samenwerking met Rewire
  • Maatwerk: zowel enkele lesuren als lessenreeksen

Meerwaarde voor studenten en docenten

Tijdens onze lessen ontwikkelen jongeren niet alleen artistieke vaardigheden. Door creatief met taal bezig te zijn, wordt de fantasie geprikkeld en worden jongeren zich bewust van dingen waar ze normaal aan voorbij lopen. Door het presenteren van hun zelfgeschreven teksten, ontwikkelen studenten sociale en communicatieve vaardigheden die van pas komen op school en in een toekomstige werkomgeving.

Contactpersoon

Malou Osendarp
malou@huisvangedichten.nl 
070 - 737 00 29

Aanbieder

Huis van Gedichten
De Constant Rebecqueplein 20b
2518 RA Den Haag

Neem contact op met
Malou Osendarp
0707370029
malou@huisvangedichten.nl
www.huisvangedichten.nl
Onderwijs:
Speciaal