Kinderboekenmuseum

Kinderboekenmuseum

MBO

Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum brengt grote en kleine verhalen uit de Nederlandse (jeugd)literatuur tot leven middels interactieve tentoonstellingen. We bieden museumlessen en rondleidingen aan voor verschillende onderwijsniveaus, van de basisschool tot het hoger onderwijs.

Kijk op kunst

Literatuur ontroert, vermaakt en geeft hoop. Het draagt bij aan onze persoonlijke ontwikkeling, prikt de verbeelding, stimuleert het kritisch denken en kweekt begrip voor de ander. Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum heeft als missie om publiek uit alle lagen van de bevolking literaire verhalen te laten ontdekken, beleven en maken. Literatuur en literair erfgoed zijn verbonden met de maatschappij en spelen een grote rol bij het bepalen van onze cultuur en identiteit. Om onze missie te bereiken, spelen we in de op de veranderingen en behoeftes in de samenleving.

Werkwijze

Voor het mbo bieden we Back Street, een interactieve tentoonstelling voor jongeren van 14 tot 20 jaar. In Back Street spelen bezoekers spellen die verwijzen naar personages en thema’s uit hedendaagse boeken en literair erfgoed. Leerlingen worden gestimuleerd om met taal en verhalen aan de slag te gaan en maken kennis met een keur aan (young adult)literatuur. In de tentoonstelling wordt rekening gehouden met niveauverschillen en leesattitudes, evenals diverse achtergronden. Een bezoek aan Back Street kan worden gecombineerd met een workshop verhalend schrijven, straatpoëzie of spoken word.

Aanbod en activiteiten

  • Bezoek tentoonstelling Back Street
  • Museumles ‘Wat is jouw verhaal?’ (bezoek Back Street + workshop verhalend schrijven)
  • Museumles ‘Beeldtaal’ (bezoek Back Street + workshop straatpoëzie)
  • Museumles ‘Spreek je uit!’ (bezoek Back Street + workshop spoken word)
  • Rondleiding Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum

Meerwaarde voor studenten en docenten

Back Street biedt literatuureducatie voor jongeren op (o.a.) het vmbo en mbo, een doelgroep waar nog weinig passend aanbod voor is. Back Street is gericht op de belevingswereld van deze doelgroep. Het is een prikkelende en interactieve tentoonstelling die jongeren in aanraking laat komen met (youngadult)literatuur en ze laat ontdekken wat hen zelf aanspreekt. Het doel is om de leesmotivatie aan te wakkeren. Ook worden ze uitgedaagd om te reflecteren op zichzelf, de ander en de wereld. Na hun bezoek ontvangen leerlingen een mail met boekentips op basis van de gespeelde spellen. Deze kunnen ze mogelijk gebruiken voor het vak Nederlands of voor de ontwikkeling van hun persoonlijke leesvoorkeur.

Contactpersoon

Anouk van Dijk
0703339631
groepsbezoek@literatuurmuseum.nl 
www.literatuurmuseum.nl 

Aanbieder

Kinderboekenmuseum
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595BE Den Haag

Onderwijs:
Speciaal