Theatergroep Drang

Theatergroep Drang

MBO

Drang is een theatergroep die voorstellingen ontwikkelt voor het mbo. Onze educatieve voorstellingen gaan altijd over onderwerpen die jongeren aangaan. Actuele thema’s en dilemma’s die leven in een jongerencultuur (drugs, relaties, sociale media, seks etc.) worden blootgelegd, losgewoeld en opgeschud.

Kijk op kunst

Bij Drang geloven we dat theater bewustwording en begrip teweegbrengt. Drang staat midden in de samenleving en beweegt zich op het snijvlak van kunst en educatie. Met theater kunnen we dilemma’s zichtbaar maken, discussie uitlokken en belangrijke thema’s uit de belevingswereld van jongeren aansnijden. Dat kan alleen als de voorstelling de jongeren uitdaagt, ontroert, provoceert, confronteert en uitnodigt tot nadenken.

Werkwijze

Drang-voorstellingen zijn altijd multidisciplinair. Naast spel wordt er ook dans, muziek en sociale media ingezet. De voorstellingen sluiten naadloos aan bij de diverse thema’s en lessen Burgerschap van het mbo. Ook ontwikkelen we workshops rondom de voorstelling. Confronterend theater met een aansluitende workshop door de acteurs blijkt een gouden formule. Juist omdat de acteurs dezelfde leeftijd (lijken te) hebben als het jonge publiek ontstaat er een openhartige discussie. De ervaring leert dat de jongeren zich hierbij open en kwetsbaar durven op te stellen.

Aanbod en activiteiten

  • Multidisciplinaire voorstellingen met voor- en nagesprek
  • Korte interactieve voorstellingen met acteurs op school
  • Gastlessen: met als doel verdieping in het thema voor studenten én docenten
  • Workshops op school: les in theater, dans, muziek & zang op school met een afsluitende presentatie voor ouders/docenten en medestudenten
  • Gesprekstrainingen voor docenten. Hoe ga je over moeilijke onderwerpen het gesprek aan? Hoe spreek je iemand aan op gedrag? Hoe geef je feedback op een goede manier?

Meerwaarde voor studenten en docenten

De cast bestaat uit jonge, professionele spelers met diverse culturele achtergronden. Dit heeft een bewezen meerwaarde: het maakt dat álle jongeren zich kunnen identificeren met de personages. Drang laat maatschappelijke thema´s dichtbij komen en maakt lastige en gevoelige thema’s bespreekbaar. Hoe jongeren vervolgens het gesprek met elkaar kunnen aangaan, ook als hun inzichten fundamenteel verschillen, daar gaat het om. Op basis van de behoeften van een studierichting of klas geeft Drang invulling en vorm aan een educatief programma op maat. Dit gaat altijd in samenspraak met de docenten. Eén ding is zeker: de voorstellingen van Drang sluipen bij je naar binnen en laten je niet meer los.

Contactpersoon

Sigrid Cleij
info@drang.nl 
070 346 46 45
www.drang.nl/educatie 

Aanbieder

Theatergroep Drang
Schelpkade 45
2514KB Den Haag

Neem contact op met
Sigrid Cleij
0703464645
info@drang.nl
www.drang.nl
Onderwijs:
Speciaal