20-02-2023

10 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit  

Tijdens ons bezoek aan de Piramide (school voor Speciaal Onderwijs) deelden wij het  project Klankhoek voor kleuters met het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Dit project is mogelijk dankzij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), een regeling die nu tien jaar loopt.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

 

Dit project is een mooi voorbeeld van het grote verschil dat CmK maakt.

Continuïteit is alles!

Onze Cultuurcoach kent de Piramide en de icc’er al zo’n 10 jaar en bouwde een langdurige en goede relatie op. De cultuurcoach begeleidt de school in het uitzoeken van cultuurbezoeken en werkt al vier jaar intensief samen met de school aan verschillende samenwerkingsvormen met culturele instellingen, binnen het curriculum van de school. Door continu samen te bouwen aan het draagvlak voor cultuuronderwijs op de school, is de basis gelegd voor verdieping.  

  • Door de lange looptijd en de nadruk op duurzame veranderingen kan je echt bouwen aan langdurige relaties met scholen en samenwerkingspartners. Deze continuïteit geeft ons ook het vertrouwen en de rust om te bouwen, en mee te gaan in het tempo dat de scholen kunnen opbrengen. 

Substantieel verschil maken 

De vakdocent van Klankhoek voor kleuters kreeg uren om de school te leren kennen en zich te verdiepen in de wensen en mogelijkheden van de Piramide. In dit geval leidde dit er zelfs toe dat de vakdocent overweegt leerkracht te worden in het speciaal onderwijs. De leerkracht van de Piramide kreeg dankzij deze samenwerking nieuwe ideeën die ze ook op andere lessen kon toepassen. CmK is daarmee ook een belangrijke aanjager van ontwikkeling van de groepsleerkracht. In het project zie je dat het belangrijk is dat CultuurSchakel mede door CmK expertise heeft opgebouwd over speciaal onderwijs en inclusie. En dat levert resultaten op! In 2017, bij de start van CmK 2, namen 3.602 leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs deel aan cultuurbezoeken, in schooljaar 2022/2023 halverwege CmK 3, zijn dat er 7.777. Daar zijn we trots op en blij mee! 

  • Doordat CmK substantieel geld biedt, maken we ook substantieel verschil. We kunnen groter denken en bouwen aan expertise op specifieke onderwerpen. Daar profiteren scholen én culturele instellingen van, want zo is er ruimte voor experimenteren en vernieuwen, zonder dat dit ten koste gaat van onze primaire taken. Daarnaast krijgen culturele instellingen waarmee wij samenwerken ook betaald voor de uren die zij stoppen in het opdoen van expertise en experimenteren. 

Betrokkenheid

Het lerarentekort, inclusie en kansengelijkheid zijn belangrijke onderwerpen voor de gemeente Den Haag. Wij leerden dat, als je de juiste vragen stelt, cultuuronderwijs niet iets is ‘wat óók nog erbij moet’, maar een onderdeel is van de oplossing voor de opgaven die er toch al liggen. Onze gesprekken met scholen zijn de afgelopen jaren merkbaar veranderd door het groeiende lerarentekorten en de werkdruk in het onderwijs. We vragen de interne cultuurcoördinator niet meer: ‘Wat willen jullie doen met cultuuronderwijs?’. In plaats daarvan gaan we het gesprek aan over de kinderen; hoe gaat het met de kinderen, wat mis je voor hen, welke doelen stel je voor ze? En hoe kan cultuuronderwijs daar een bijdrage aan leveren? Zo konden we de Piramide helpen om kleuters die door een langdurige ziekte of beperking weinig spontaan tot spel kwamen en soms trauma's meemaakten en zich moeilijk uiten, met muziek een andere taal te bieden en te komen tot samen- of alleen spelen, taalontwikkeling, en verwerking van emoties en moeilijke situaties. 

  • Omdat de gemeente de subsidie matcht, is er betrokkenheid vanuit de gemeente op de inhoud, en kunnen wij aansluiten bij de uitdagingen die specifiek voor onze gemeente zijn. Er is samenhang bij alles wat we doen vanuit gemeentelijke gelden en vanuit de subsidie van CmK. 
     

Juist in deze tijden van hoge werkdruk in het onderwijs, zien we hoe CmK verschil kan maken en kan helpen de doelen bereiken die we hebben voor onze kinderen, voor scholen én culturele instellingen. Petje af voor deze regeling die voorziet in continuïteit, verdieping, maatwerk, en samenhang. Op naar de volgende 10 jaar!