04-07-2024

Aanvraag voor CmK4 is ingediend

CultuurSchakel diende afgelopen week haar aanvraag in voor de vierde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK4). In dit projectplan staat wat we vanuit CmK-gelden willen gaan bekostigen van 2025 tot en met 2028.

Cultuureducatie met Kwaliteit is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). CultuurSchakel neemt er al vanaf de eerste ronde in 2013 aan deel en is penvoerder. Het doel van CmK is om de kwaliteit van cultuureducatie te versterken en cultuuronderwijs te verankeren in het onderwijs.  

Onze plannen voor CmK4
Dit mag je van ons verwachten van 2025 tot en met 2028:

  • We versterken cultuureducatie voor alle onderwijssegmenten, van voorschoolse educatie via primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs tot voortgezet onderwijs en mbo.
  • We houden het grote bereik van het speciaal (basis)onderwijs in Den Haag vast
  • We geven extra aandacht aan kansengelijkheid: zo wordt sterk cultuuronderwijs vanzelfsprekend voor álle Haagse leerlingen van 2,5 tot 25 jaar.
  • We blijven het aanbod van cultuurbezoeken via Vonk bundelen, onze cultuurcoaches stimuleren scholen om cultuurbezoeken af te nemen en we meten hun tevredenheid daarover.
  • We bieden weer volop cursussen, trainingen en workshops voor het culturele veld en het onderwijs, op alle niveaus, van ve, po en vo tot en met mbo.
  • We blijven de ontwikkeling van digitalisering in cultuureducatie stimuleren.
  • We zetten nog steeds in op kennisdeling: op onze jaarlijkse Haagse Cultuuronderwijs Dag, online en in netwerkbijeenkomsten ontsluiten we de kennis die in en buiten Den Haag beschikbaar is.
  • We brengen wederom partijen samen en stimuleren samenwerking; vanaf 2025 is co-creatie mogelijk vanaf de voorschoolse educatie tot en met het mbo. Met co-creatie ontwikkelen we cultuuronderwijs dat precies past bij de vraag van de (voor)school, via gelijkwaardige samenwerkingen tussen (voor)school en culturele instellingen. Onze cultuurcoaches begeleiden de samenwerkingen en bieden budget om maatwerk te kunnen leveren.

Afgestemd plan en vervolg
Het Fonds voor Cultuurparticipatie vroeg om een plan om hoofdlijnen. Dat maakten we uiteraard niet alleen: we vroegen scholen, culturele instellingen en de voorschoolse educatie naar hun wensen en behoeften en we stemden af met de gemeente Den Haag. Begin december weten we of onze aanvraag wordt gehonoreerd. De komende jaren werken we samen met het veld aan de uitwerking ervan.

Op naar nog eens 4 mooie jaren Cultuureducatie met Kwaliteit in Den Haag!

 

Op de hoogte blijven van het vervolg? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Werk je bij een culturele instelling en wil je (alsnog) input leveren voor de uitvoering van de plannen vanaf 2025? Vul dan deze enquête in.