24-11-2022

Fantastisch nieuws: álle 23.000 mbo-leerlingen in Den Haag een cultuurbudget!

De pilot MBO Card met cultuurbudget is woensdag 23 november feestelijk van start gegaan bij ROC Mondriaan in Den Haag, In samenwerking met LKCA en CJP is een prachtige aftrap georganiseerd met rondetafelgesprekken onder begeleiding van Karim Amghar. De voorstelling ‘Radicaal’ van theatergroep Drang maakte de waarde van kunst direct voelbaar in de zaal.

Cultuurbudget

Mbo-studenten krijgen een cultuurbudget op hun MBO Card. Op die manier wil staatssecretaris Gunay Uslu een impuls geven aan het cultuuronderwijs binnen het mbo. De komende twee jaar (einde studiejaar 23-24) gaat een pilot met cultuurbudget voor mbo-studenten lopen. Als een mbo-school zelf 10,50 euro per student investeert, verdubbelt de overheid dit bedrag. Daarmee is er per student een bedrag van 21 euro beschikbaar. Daarnaast heeft iedere student recht op CJP-korting.

ROC Mondriaan heeft, met een financiële bijdrage van de gemeente Den Haag, voor alle 23.000 studenten deze investering gedaan.

Een belangrijke stap in gelijke behandeling van jongeren op verschillende onderwijsniveaus, want voor jongeren van 16 of 17 jaar in het vo is er wel budget voor cultuur beschikbaar en voor jongeren in het mbo niet.

Met de MBO Card wordt tegemoet gekomen aan een wens van de studenten: na twee jaar corona misten ze de verbinding met elkaar, ze willen weer sámen leuke dingen ondernemen.

Michiel Steegers van ROC Mondriaan hoopt dat deze impuls gaat leiden tot meer rijke culturele ervaringen die geïntegreerd kunnen worden in het onderwijs. Hij is benieuwd naar de bereidheid van de culturele instellingen in Den Haag om samen te werken met het mbo.

CultuurSchakel en het mbo

CultuurSchakel heeft sinds dit jaar de opdracht ook cultuuronderwijs op het mbo te ondersteunen.

Dit is wat we doen:

  • Onze cultuurcoaches Petra Wolters en Özgür Savas voeren gesprekken met culturele instellingen
  • Onze website wordt momenteel gevuld met alle Haagse culturele instellingen die (willen) werken met het mbo
  • Samen met ROC Mondriaan en CJP organiseren we de komende periode diverse bijeenkomsten voor docenten van het mbo en voor de culturele instellingen
  • Docenten van opleidingen kunnen bij ons terecht voor advies over de mogelijkheden die er zijn en wat het beste aansluit op hun vraag

Wij stimuleren een optimale aansluiting van de wensen vanuit de docenten en studenten en het culturele aanbod in Den Haag.

Meer informatie en aanmelden

Scholen kunnen zich nu aanmelden. De budgetten kunnen vanaf het najaar 2022 worden besteed.

Cultuurcoach Özgür Savas
ozgursavas@cultuurschakel.nl 
06 46 94 16 61

Cultuurcoach Petra Wolters
petrawolters@cultuurschakel.nl