17-05-2022

Kunst en cultuur in de vrije tijd zorgt voor betere schoolprestaties

Uit nieuw onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat kinderen die buiten school actief lezen, sport- of muziekles krijgen en wel eens een museum of theater bezoeken, veel beter presteren op de basisschool. 

Wij wisten natuurlijk al lang dat kunst en cultuur van grote invloed is op de ontwikkeling van kinderen. Zo zijn er meerdere onderzoeken geweest, waaronder een uit 2014: "Er bestaat een positief verband tussen het aantal boeken dat thuis aanwezig is en de frequentie van museumbezoek en de leesprestaties van kinderen. Dit verband komt tot stand doordat cognitieve functies beter worden ontwikkeld door het lezen van meer boeken en het in aanraking komen met cultuur (Evans et al., 2014)." 

In het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek hebben ze een enquête gestuurd naar ruim 6.000 basisscholen met het verzoek om voor de kinderen in groep 5 een inschatting te maken van 15 stellingen. 

Daaruit bleek dat museumbezoek (21,4 procent), theaterbezoek (17,2 procent) en muziekles relatief exclusieve activiteiten zijn. Verder heeft ruim een derde van de kinderen thuis minder dan tien kinderboeken en minder dan een derde heeft meer dan 25 kinderboeken.

Download hier het volledige onderzoek op de website van het SEO Economisch Onderzoek