01-05-2024

Toegankelijk cultuuronderwijs

Op school maak je vaak voor het eerst kennis met de magische wereld van kunst en cultuur. Zeker in het speciaal onderwijs past dit perfect bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Het biedt wat andere leergebieden niet bieden: het is minder verbaal, het gebruikt andere communicatievormen en haalt bij leerlingen met een beperking vaak onverwachte talenten naar boven.

Behoefte van het kind

CultuurSchakel is een van de partijen achter De Bruiserij, hét platform voor cultureel cursusaanbod in Den Haag, speciaal voor mensen met diverse uitdagingen. CultuurSchakel en adviseert en ondersteunt aanbieders van cultuuronderwijs op school en speciaal onderwijsscholen over toegankelijk aanbod. Bijvoorbeeld via cursussen en handleidingen over prikkelarm kunstaanbod, zodat het aanbod beter past bij de behoefte van het kind. Cultuurcoach Eric Schulp adviseert scholen in het speciaal onderwijs over cultureel onderwijsaanbod.

‘In het speciaal onderwijs zitten kinderen met specifieke behoeftes waar je rekening mee moet houden, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Juist voor die kinderen is kunstbeleving heel belangrijk. We merken dat ouders zien dat kunst en cultuur op school zoveel teweegbrengt bij hun kind, dat zij nu vaak op zoek gaan naar wat hun kind hierin kan doen in hun vrije tijd.’
- Eric Schulp

Maatwerk

Kunstonderwijs is geen one-size-fits-all, maar maatwerk; zeker in het speciaal onderwijs! CultuurSchakel ontwikkelde daarom KunstTreffer, waarbij scholen en culturele instellingen nauw samenwerken bij de ontwikkeling van cultuuronderwijs dat past bij de wensen van de school. Zo merkte De Piramide (speciaal onderwijsschool) bijvoorbeeld dat de kleuters moeilijk spontaan tot spel kwamen. De school wilde meer met muziek gaan doen en samen met de cultuurcoach van CultuurSchakel zochten zij een passende culturele instelling en vakdocent. Zo kwam er een vaste muziekhoek met instrumenten in de klas, die kinderen uitdaagt tot spontaan muzikaal spel. 

‘Kinderen kunnen nu zelf met muziek experimenteren op een manier die past bij onze aanpak bij de kleuters. We merken dat kinderen interactie aangaan met elkaar en spelenderwijs nieuwe begrippen over muziek leren.’
-
De Piramide

Bewustwording van school naar vrije tijd

Een andere aanpak is ook belangrijk bij cursusaanbod in de vrije tijd voor mensen met een beperking. In 2025 zal CultuurSchakel een cursus over toegankelijk aanbod aanbieden voor kunstaanbieders in de vrije tijd.  Eric Schulp benadrukt het belang hiervan, want naast zijn werk als cultuurcoach is hij ook aanbieder van piano- en keyboardlessen en weet heel goed wat zijn leerlingen met een beperking nodig hebben.

Dit heb ik allemaal in de praktijk moeten leren en ik leer nog steeds bij. Die kennis kan ik heel goed gebruiken in mijn werk voor CultuurSchakel. Ik ben blij dat we voor kunstaanbieders in de vrije tijd ook een cursus ontwikkelen, zodat zij meer leren over het omgaan met beperkingen en hun aanbod toegankelijker kunnen maken.’
- Eric Schulp

Wil je meer weten over toegankelijk aanbod dat past bij jouw fysieke, mentale of andere uitdaging ? Ga dan naar de Bruiserij