Spring naar hoofdinhoud

Hoe smaakte onze Culture Pie?
Terugblik op de HCOD 2024

Jongeren hebben het moeilijk, het onderwijs staat onder druk en het lerarentekort is een immense uitdaging. Wat doen we in de Haagse onderwijs- en cultuursectoren om kinderen en leerlingen te verrijken? Wat is de precieze rol van kunst en cultuur daarin? En wie draagt er, op en buiten school, wát bij aan die ‘culture pie’? Op 22 mei bespraken we het tijdens de Haagse CultuurOnderwijsDag (HCOD) met iedereen die kunst en cultuur en onderwijs een warm hart toedraagt. In deze terugblik zie en lees je hoe het eraan toe ging.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Wat gaan we doen?

“Alleen als collectief bereik je álle leerlingen”

Natuurlijk kwam het direct in de eerste minuten van de Haagse CultuurOnderwijsDag al ter sprake: het Hoofdlijnenakkoord. Dagvoorzitter Ismail Aghzanay uitte zich niet direct hoopvol over de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. Wél enthousiast is hij over wat je met kunst en cultuur kunt bereiken voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. “Tijdens de theaterlessen op het mbo leerde ik hoe belangrijk kunst en cultuur zijn. Om te leren omgaan met emoties, bijvoorbeeld.”
De schrijver, performer en leraar van het jaar 2021 peilde om te beginnen eens wie er allemaal in de grote zaal van theater De Regentes zaten: leerkrachten, icc’ers, schooldirecteuren, politici, mensen van de gemeente, uit het jongerenwerk en natuurlijk kunstenaars en vertegenwoordigers van allerlei culturele instellingen. In totaal zo’n 100 deelnemers. Daarna stipte Ismail de collectieve verantwoordelijkheid aan die we hebben om in de vier leefwerelden van kinderen en jongeren (thuis, school, de straat en social media) het verschil te maken door positieve invloed uit te oefenen. En dat gaat alleen als we samenwerken. “Alleen dan bereiken we alle leerlingen.”

Panel uit de praktijk
Ook in de paneldiscussie met Melvin Kool, John Treub, Raymond van Bohemen en Dagmar Tulner ging het over hoe je cultuureducatie kunt laten werken in deze tijd, en wat iedereen daaraan kan bijdragen. De panelleden kunnen vanuit de praktijk meer dan meepraten over dat vraagstuk, en de zaal herkende duidelijk hun dilemma’s. Hoe kom je bijvoorbeeld als cultuuraanbieder ‘binnen’ op een school waar iedereen het superdruk heeft? En hoe zorg je vervolgens voor een duurzame inbedding van het kunst- en cultuuraanbod op een school? Maar ook: hoe krijg je jongeren echt mee? En hoe laat je zien dat je niet alleen iets komt hálen, maar ook iets komt bréngen? Dagmar benadrukte: “Kunst en cultuur bieden veel grote en kleine mogelijkheden om aan allerlei thema’s te werken. Dat zorgt voor een enorme verrijking.”

Deelsessies
Na de kick-off splitste de groep zich in subgroepen voor het bijwonen van deelsessies. In de eerste ronde varieerden de onderwerpen van leerlingparticipatie en het lerarentekort tot kansrijk opgroeien in de wijk en een duik in het diepe met het KunstTreffertheater.
Na een korte pauze volgde een tweede ronde met andere deelsessies over dezelfde hoofdonderwerpen. Deze ronde was wat praktijkgerichter van insteek. De sessie over leerlingparticipatie werd ingevuld met het young adult theater van Girls in Woods, die over het lerarentekort ging over een concrete casus. In de sessie over leerecosystemen in de wijk kwam een actueel Haags voorbeeld van samenwerken aan bod, en in de achtste, interactieve sessie kregen deelnemers een creativiteitsbooster en een spetterende KunstTreffer-beleving rondom taalontwikkeling.

Veerkracht
Tot slot verzamelden alle deelnemers aan de HCOD zich op het podium. Vanuit de zaal werden zij toegesproken door Khadija Ibourk El Idrissi en Lilian Touray, twee jonge vrouwen met indrukwekkende spoken word-optredens. Daarna was er een korte netwerksessie waarin vertegenwoordigers uit de verschillende stadsdelen elkaar opzochten en contactgegevens uitwisselden. Ter afsluiting blikten Ismail en de directeur van CultuurSchakel, Marijn Cornelis, terug op de dag en vooruit naar de toekomst. En ook daarbij kwam het Hoofdlijnenakkoord weer ter sprake. Marijn: “Ik hoop dat we als onderwijs- en kunst- en cultuursector de komende periode elkaars opstapje zijn. En dat we dankzij onze samenwerking veerkrachtig kunnen zijn. Want die veerkracht hebben we nodig.”

Vragen en/of opmerkingen?

Vragen kan je mailen naar hcod@cultuurschakel.nl. 
Met vriendelijke groet, de Cultuurcoaches van de afdeling Schooltijd van CultuurSchakel.

CultuurSchakel brengt je verder in kunst en cultuur in Den Haag

Bezig met inladen van resultaten