Onze medewerkers Subsidieloket

Els Hogendoorn

Medewerker Subsidieloket
elshogendoorn@cultuurschakel.nl
06-46 94 16 47

Liesbeth Simons

Adviseur Cultuurparticipatie
Projectleider Geld voor je kunst!
liesbethsimons@cultuurschakel.nl
06-23 84 07 32

Saskia Kuijpers

Medewerker Secretariaat | Subsidieloket
saskiakuijpers@cultuurschakel.nl
06-46 94 16 40