22-04-2021

Coronanoodsteun voor Haagse vrijetijdskunstenorganisaties

Medio april stelde het college van B&W het coronanoodsteunpakket voor de Haagse vrijetijdskunstenorganisaties definitief vast. Dit is een onderdeel van het grotere steunpakket van de gemeente voor de hele Haagse culturele sector. CultuurSchakel ontvangt een bedrag van €220.000 om te verdelen onder noodlijdende vrijetijdskunstenverenigingen en -stichtingen in Den Haag.

Schrijnende situatie

De schrijnende situatie bij veel verenigingen en -stichtingen, veroorzaakt door corona, is minder bekend dan die in de professionele culturele sector. Heel veel Haagse koren, zang- en toneelverenigingen, dansscholen, muziekkorpsen, teken- en schilderclubs, etc. hebben tijdens de pandemie leden zien vertrekken. Er kan niet bijeengekomen en gerepeteerd worden. Doordat er geen optredens en uitvoeringen plaatsvinden, komt er geen geld binnen. Zo ontbreekt een doel of perspectief. Ondertussen lopen de vaste lasten gewoon door.

Tegelijkertijd zien hun leden, duizenden Hagenaren, hun favoriete vrijetijdsbesteding stilvallen en zitten zij noodgedwongen thuis, waardoor de lockdown nóg zwaarder valt.

Robert van Asten, wethouder Cultuur: "De Haagse vrijetijdskunstensector vormt de basis van de culturele sector in Den Haag. Mensen komen laagdrempelig in aanraking met kunst en cultuur of ontdekken er hun passie of talent. Vele bewoners vinden hun uitlaatklep bij deze verenigingen en laten hun omgeving meegenieten. Het is niet alleen een groot gemis dat er in deze tijden moeilijk samen gerepeteerd of gezongen kan worden, maar de financiële impact op deze verengingen is ook groot. Daarom is de steun die nu richting CultuurSchakel gaat een belangrijk onderdeel van het complete coronasteunpakket voor cultuur."

Wij zijn erg blij met het bedrag van de gemeente Den Haag voor de vrijetijdskunsten en spannen ons dagelijks in voor alle verenigingen en stichtingen. Het is ons er alles aan gelegen om het aanbod aan vrijetijdskunst in Den Haag te laten overleven.

Het geld dat de gemeente Den Haag aan ons toevertrouwt, verdelen we op de volgende manier:

Uitbreiding basissubsidie

Vaste lasten, met name de huurkosten voor repetitieruimtes, vormen vaak een forse post op de begroting.  Met het extra geld dat nu beschikbaar is, verhogen we éénmalig de bijdrage in de huisvesting over het subsidiejaar 2020 tot 75%, zonder een maximumbedrag.  Dit geldt voor alle voor lopende aanvragen.

Compensatieregeling Corona Vrijetijdskunst

Eind dit jaar kunnen vrijetijdskunstorganisaties wederom één aanvraag per organisatie indienen voor een bedrag van maximaal € 1.500,- ter compensatie van de extra gemaakte kosten en weggevallen inkomsten tijdens de coronacrisis. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het budget verdeeld is. Houd onze website in de gaten voor meer nieuws hierover.

Beide regelingen gelden voor alle vrijetijdskunst vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.

De verdeling gebeurt zoals de gemeente het aan CultuurSchakel vraagt te doen.

Meer informatie over onze subsidieregelingen vind je hier. 

Lees hier het collegebesluit van de B&W van Den Haag.