12-10-2022

Stand van zaken vrijetijdskunsten 2022

Op 4 oktober ontving Saskia Bruines, de kersverse wethouder Cultuur, de infosheet 'Cultuurbeoefening in Den Haag' van onze directeur-bestuurder Marijn Cornelis tijdens het event Blik op cultuur: Bijeenkomst Haagse vrijetijdskunst. In deze infosheet lees je wie de Haagse cultuurbeoefenaars zijn, wat zij doen en met wie zij dat samen doen. En nog belangrijker, voor welke uitdagingen zij staan.

Wist je dat?

252.227 van alle 548.320 Hagenaren cultuurbeoefenaar zijn in hun vrije tijd. Dat is 46% van alle inwoners. Landelijk doen 43% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder zelf iets kunstzinnigs of creatiefs in de vrije tijd. Dit doen zij in groepsverband of individueel.

De vier uitdagingen

In 2018, vóór de coronacrisis, ervaren landelijk 89% van de verenigingen vier grote uitdagingen. In 2020 groeide dit aantal naar 97%. De knelpunten en problemen bij cultuurbeoefening worden steeds duidelijker en dit vergroot onzekerheid en kwetsbaarheid.

Vergrijzing en ledenterugloop

Bij 39% van de verenigingen neemt de vergrijzing verder toe en 33% maakt zich zorgen over de ledendaling. Ook ervaart 50% van de verenigingen ervaart (meer) moeite met de werving van vrijwilligers/bestuursleden.

Beschikbaarheid en toegankelijkheid van locaties

Hier gaat hier zowel om problemen met de praktische beoefening van de culturele activiteit als met de fysieke toegankelijkheid van de locatie. Passende en betaalbare ruimten zijn beperkt beschikbaar en het aantal neemt steeds verder af.

Maatschappelijke betrokkenheid

20% van alle verenigingen is gewoon tot sterk maatschappelijk betrokken. In de samenwerking zien we nog onvoldoende activiteiten om andere doelgroepen te bereiken of activiteiten te organiseren buiten de eigen discipline.

Financiële uitdagingen

De coronacrisis zorgde al voor een gemiddelde schade van € 4.805,- . De huidige inflatie en stijgende (huur) kosten maken de financiële knelpunten alleen maar groter.

Meer weten?

Lees de infosheet voor nog meer resultaten, conclusie en tips. Wil je een gedrukt exemplaar ontvangen? Stuur dan een e-mail naar cultuurbeoefening@cultuurschakel.nl.