29-06-2021

Investeren in een sterke Haagse cultuursector

Onlangs brachten de Haagse musea en podiuminstellingen, waaronder CultuurSchakel, een advies uit aan de politieke partijen van Den Haag. We pleiten in dit advies voor een flinke investering in de Haagse cultuursector. Een vergelijking met de cultuurbudgetten van andere grote steden, laat zien dat Den Haag per inwoner minder geld uitgeeft aan cultuur. De gezamenlijke cultuurinstellingen roepen de politieke partijen op tot een verhoging van het huidige Kunstenplan-budget tot tenminste € 75 miljoen per jaar. Alleen zo kunnen we de ambities die er zijn waarmaken.

Den Haag is een stad in ontwikkeling. De stad groeit in inwonersaantallen, het aantal beschikbare banen neemt toe en steeds meer bedrijven en organisaties vestigen zich op Haags grondgebied. Dit creëert ook nieuwe uitdagingen ten aanzien van leefbaarheid en bijpassende sociale infrastructuur. Als cultuursector zien we hierbij een opgave voor onszelf. Immers, bij een leefbare en aantrekkelijke stad is een vitale cultuursector van groot belang. Kunst en cultuur zorgt voor een bruisende stad, het daagt mensen uit en verbindt ze. Kunst en cultuur is vooral ook om heel erg van te genieten.

Lees hier het uitgebreide advies aan de politieke partijen