15-02-2022

VerenigingsMonitor LKCA

Muziekverenigingen, koren, schilder-, foto- en filmclubs, toneel- en dansverenigingen zijn een belangrijke voorziening voor een groot deel van de kunstbeoefenaars in Nederland. De driejaarlijkse VerenigingsMonitor onderzoekt de belangrijke trends en thema’s binnen deze verenigingen. Na de eerste editie in 2018 vond in 2021 de tweede editie van de VerenigingsMonitor plaats. En daarop volgde nog een publicatie met resultaten van de Haagse verenigingen. 

VerenigingsMonitor Den Haag

Speciaal op verzoek van CultuurSchakel heeft het LKCA ook onderzoek gedaan onder Haagse verenigingen en stichtingen. 57 verenigingen en stichtingen (43% van het totaal) uit Den Haag namen deel aan het onderzoek. Onderwerpen die aan bod komen zijn organisatiekracht, artistiek aanbod, maatschappelijke orientatie en knelpunten en toekomstverwachtingen. 

Bekijk hier de Haagse VerenigingsMonitor

VerenigingsMonitor landelijk

Bijna 3.000 verenigingen vulden de monitor van 2021 in. De monitor bevestigt dat veel verenigingen en stichtingen er al vóór corona niet best voorstonden en dat deze situatie door de coronamaatregelen verder verslechterd is. Het is voor veel verenigingen en stichtingen een uitdaging om zichzelf staande te houden. Zo bleek onder andere dat het aanbod grotendeels tot stilstand kwam, het ledenaantal dalend was en verenigingen financiële schade opliepen.

Bekijk hier de landelijke VerenigingsMonitor