Team Subsidie

Ellen van der Sar

Projectleider Impulsregeling
Interim Adviseur Cultuurbeoefening Muziek
ellenvandersar@cultuurschakel.nl
06-46 94 16 49

Els Hogendoorn

Medewerker Subsidie
elshogendoorn@cultuurschakel.nl
06-46 94 16 47

Liesbeth Simons

Adviseur Cultuurbeoefening
Projectleider Geld voor je kunst!
liesbethsimons@cultuurschakel.nl
06-23 84 07 32