Lijst 12

50Plus

Kunst en Cultuur zijn van levensbelang voor een groeiende en levende stad. Haal je ze weg dan blijft er een stad over waarin geen ruimte is voor verrassingen, expressie en verwondering. Waar niemand zich kan uiten. Een stad waar graffiti nooit meer wordt dan vandalisme. Waar lopen nooit tot dansen leidt. Waar geen dichtregels op muren hangen, maar hamburgerreclames. Een stad zonder verrassingen is een stad waar niemand wil wonen en waar niemand op bezoek komt.

De steeds grotere groep senioren biedt kansen voor de vrijetijdssector. Senioren zijn namelijk zeer actief in
hun vrije tijd. Door de vergrijzing neemt op korte termijn het aantal (binnenlandse en buitenlandse) vakanties toe.

De positieve effecten voor de lokale en regionale economie hangen vooral samen met de sterke toename van het aantal oudere huishoudens. Oudere huishoudens geven gemiddeld minder uit dan jongere huishoudens. De toename van het aantal senioren biedt een nieuw perspectief voor het draagvlak van bestaande winkel-, vrijetijds- en zorgvoorzieningen.

Ondanks hun actieve bestaan, brengen senioren hun vrije tijd vooral door in en om het huis en in hun directe woonomgeving. En naarmate zij ouder worden, neemt hun actieradius af. Afhankelijk van het gedrag van aanbieders en het veranderend consumptiegedrag van senioren (denk aan het toenemend internetgebruik), kan in de komende tien, vijftien jaar het voorzieningenlandschap in de gemeente dan ook geleidelijk veranderen.

Voeding, beweging, ontspanning, inspanning. Het is niet of of, het is en en. Naar het theater of het museum gaan, een rondvaart maken door Den Haag, of in beweging zijn in de natuur of op de sportschool, alleen of in teamverband. Het is allemaal even belangrijk om stress en te voorkomen of van je af te zetten. Stress is een van de belangrijkste oorzaken van een slechte gezondheid. We gaan er bijvoorbeeld van nachtbraken,snacken, of erger nog, ziek worden. 50PLUS Den Haag wil ook aandacht voor volksziekte No.1 in Nederland namelijk Obesitas. Preventie van deze aandoening zal bijdrage aan een gezonder leefklimaat en minder belasting voor de zorg.