Lijst 5

CDA

Het CDA wil taal, cultuur, kunst, sport en vrijwilligersleven met een lokaal karakter ondersteunen. Deze ‘eigen’ identiteit versterkt immers het gevoel dat je ergens thuishoort. Den Haag kent een diversiteit aan culturen met hun eigen karakter. Mede daardoor heeft Den Haag een rijke culturele sector die beelden, woorden en getuigenissen geeft van wie wij zijn en wat ons vormt.

Het is helder dat deze sector ook in Den Haag hard is geraakt door de coronacrisis: musea en theaters moesten dicht, festivals en concerten werden afgelast en de repetities van orkesten, koren en toneelverenigingen werden stopgezet. Het is de reden om ons uiterste best te doen om te voorkomen dat de crisis leidt tot blijvende schade in de culturele sector en het rijke verenigingsleven in Den Haag. De culturele en creatieve sector, zoals de Regentes, Korzo en Pakhuis De Regâh, is onmisbaar.

1. Het CDA wil niet verder bezuinigen op de culturele sector. De culturele sector moet juist de mogelijkheid krijgen zich te herstellen van de coronacrisis. Kunst en cultuur vormen een vestigingsfactor voor bedrijven en passen bij het karakter van de stad. Daarom moet de betrokkenheid van bedrijven omhoog en wil het CDA meer Hagenaars aanmoedigen zich te verbinden met musea via vriendenpassen, aandelen of andere arrangementen

2. Het CDA wil dat de Haagse culturele sector zelf beter betrokken wordt bij het beoordelen van het culturele aanbod in Den Haag. Een groter deel van het budget gaat naar cultuur met een lokaal karakter.

3. Het CDA is trots op de kwaliteit en de veelzijdigheid van het cultuuraanbod, van Parkpop en het Circustheater tot het Residentieorkest en het Nederlands Danstheater. Wij zijn voorstander van de koppeling van grote Haagse cultuurinstellingen aan kleinere voorzieningen in de stad. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met de cultuurankers in de wijk.

4. Het CDA hecht veel belang aan cultuureducatie. Het CDA zet zich ervoor in dat jongeren op school in contact komen met cultuur. Dit kan bijvoorbeeld door cultuureducatie, samenwerking met muziekscholen en het organiseren van laagdrempelige bezoeken aan musea. Bij de toewijzing van cultuursubsidies moet hier aandacht aan besteed worden.

5. Den Haag is de stad van Anouk, Golden Earring, Di-Rect, Parkpop, Zeeheldenfestival, Schollepop, Kaderock en Night at the Park. Het CDA wil dat Den Haag ook in de toekomst popstad nummer 1 blijft. Het CDA wil blijven investeren in een divers en veelkleurig muziekaanbod. Om de Haagse popcultuur verder te stimuleren is het CDA voorstander van geluidswerende maatregelen voor lokale cafés die live bandjes willen laten optreden zonder overlast te veroorzaken.

6. Het CDA wil de mogelijkheden onderzoeken om North Sea Jazz terug naar Den Haag te halen. Investeren in uitbreiding van het World Forum kan hieraan bijdragen.

7. Den Haag bestaat voor ruim 56% uit mensen met een migratieachtergrond. Al deze groepen behoren ook tot de Haagse cultuur. Het CDA ziet graag ondersteuning voor initiatieven uit deze groepen vanuit het cultuurbudget. Na decennia geworteld te zijn in de Haagse samenleving gaat hier niet meer om integratie, maar echt deel zijn van Den Haag.


Cultureel erfgoed
Het CDA wil de uitgaven voor beheer en behoud van het cultureel erfgoed op peil houden. Van waardevolle monumenten en kerken tot kunstcollecties, archieven en documenten. Ook volksfeesten, lokale tradities en andere voorbeelden van immaterieel erfgoed die mensen over generaties heen inspiratie geven, worden beschermd.

1. Het CDA wil investeren in het behoud van monumenten. Behalve grotere restauraties gaat het ook om kleiner, maar even waardevol, cultuurhistorisch erfgoed.

2. De Zebraklok moet terugkeren op het Centraal Station.

3. Het CDA wil Den Haag en de Stichting Atlantikwall Scheveningen aansluiten op de Liberation Route. De Atlantikwall vormt een onlosmakelijk onderdeel van de geschiedenis van Scheveningen. Het is belangrijk dat dit erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog in stand wordt gehouden en opengesteld blijft voor publiek.

4. Het CDA wil beeldbepalende gebouwen behouden. Wanneer het echt niet anders kan dan dat religieuze gebouwen moeten verdwijnen moet in ieder geval de religieuze bestemming voor betreffende wijk behouden blijven. Het beeldbepalend karakter van een gebouw voor de wijk, mag niet verloren gaan.

5. Wanneer religieuze gebouwen niet langer hun oorspronkelijke functie vervullen, ondersteunt de gemeente in de zoektocht naar een passende nieuwe functie waarbij ontmoeting centraal staat.

6. Het CDA wil dat het Plakkaat van Verlatinghe een prominente plaats krijgt in een van de Haagse musea of openbare gebouwen. Het Plakkaat is een van onze belangrijkste historische documenten en dit verhaal moet daarom ook aan iedereen verteld worden.