Lijst 10

ChristenUnie - SGP

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor onze stad. Ze geven letterlijk en figuurlijk kleur aan onze samenleving. Cultuur is van en voor iedereen, daarom vinden we het belangrijk dat kinderen er jong mee in aanraking komen en dat cultuur laagdrempelig en toegankelijk is.

• In elke wijk een bibliotheek. Elke wijk krijgt een bibliotheek. In wijken waar het percentage laaggeletterden hoog is, bijvoorbeeld in Moerwijk, mag worden afgeweken van de norm voor het bereik van de bibliotheek, omdat de nood voor een bibliotheek extra hoog is. De wijkbibliotheek komt als eerste terug in Spoorwijk en Mariahoeve.

• De bieb centraal. Er worden meer functies toegevoegd aan bibliotheken, ook aan de wijk/buurtbibliotheek. Denk hierbij aan het aanbieden van huiswerkondersteuning en begeleiding bij het opdoen van digitale vaardigheden.

• Haagse kunst is te gek. Bij kunstopdrachten vanuit de gemeente wordt altijd eerst gezocht naar een passende Haagse kunstenaar of organisatie om de opdracht uit te voeren.

• Stadstekenaar. Kunst maakt de stad mooier. Daarom komt er een stadstekenaar die Den Haag een spiegel voorhoudt en kunst toegankelijk maakt voor iedereen.

• Muzee is de huiskamer van Scheveningen en heeft culturele waarde voor Scheveningen. Versterking van die functie is nodig.

• Historie beleefbaar. De Haagse, Scheveningse en Loosduinse historie wordt op meer plekken beleefbaar gemaakt door het plaatsen van informatiezuilen op bijzondere plekken (al dan niet met QR-code voor digitale informatie).

• Herziening subsidiebeleid. Elke 4 jaar is het weer een circus in de culturele wereld en op het stadhuis om de subsidies te verdelen. Er komt een nieuw systeem, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen grote(re) en kleine(re) instellingen.